δεη ειδικο τελοσ ακινητων: ΟλΣτΕ 1972/2012: Είσπραξη ΕΕΤΗΔΕ μέσω ΔΕΗ – Συνταγματικότητα και αντίθετη μειοψηφία.

δεη ειδικο τελοσ ακινητων

δεη ειδικο τελοσ ακινητων

δεη ειδικο τελοσ ακινητων

Το ζήτημα απασχόλησε την ολομέλεια του ΣτΕ, αναφορικά με την επίμαχη διάταξη του Υπουργού, η οποία αναφερόταν στην είσπραξη του ειδικού τέλους (που κατά την ολομέλεια αποτελεί επί της ουσίας φόρο) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και κατ’επέκταση την εξουσία που παρέχεται στη ΔΕΗ να διακόπτει την ηλεκτροδότηση σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το ειδικό τέλος.

Εν τέλει η απόφαση ακυρώνει την ΥΑ μόνο ως προς το ζήτημα της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω μη πληρωμή του ειδικού τέλους.
Ωστόσο διατυπώνονται απόψεις πολύ ενδιαφέρουσες αναφορικά με το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη συνολικά της επιβολής του ειδικού αυτού τέλους. Παραθέτουμε τις απόψεις (συνοπτικά) της μειοψηφίας σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της επιβολής του τέλους.

Μειοψηφία που υποστηρίζει την αντισυνταγματικότητα στην είσπραξη του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.

Α) Δεν εξετάζεται η φοροδοτική ικανότητα των προσώπων επιβολής, ανεξάρτητα εάν αυτό θεωρείται έκτακτος φόρος για την αντιμετώπιση έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών (αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης, οι αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας). Μόνο τα αντικειμενικά κριτήρια επιβολής του φόρου (ακίνητο, τιμή ζώνης κλπ) δεν αρκούν για να συναχθεί η ύπαρξη της φοροδοτικής ικανότητας των προσώπων.

Β) και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι για την επιβάρυνση των προσώπων στα οποία επιβάλλεται ο επίμαχος
φόρος, συντρέχει το στοιχείο της φοροδοτικής ικανότητος, ο προσδιορισμός του κύκλου των
βαρυνομένων με τον φόρο αυτό προσώπων παρίσταται, εν όψει του εξαγγελλομένου σκοπού
(«άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος»), αυθαίρετος.

Β1) Εισάγεται διαφορετική μεταχείριση, ανεπίδεκτη δικαιολογήσεως εν όψει του προαναφερθέντος σκοπού, μεταξύ, αφ’ ενός μεν, των ως άνω προσώπων (ιδιοκτητών ή επικαρπωτών δομημένων επιφανειών οικιστικής ή εμπορικής χρήσεως), τα οποία θεωρούνται ως έχοντα φοροδοτική ικανότητα, και, αφ’ ετέρου, των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών άλλων, ενδεχομένως προσοδοφόρων, ακινήτων μη ηλεκτροδοτουμένων ή μη δομημένων ή ακινήτων βιομηχανικής, βιοτεχνικής, γεωργικής ή κτηνοτροφικής χρήσεως ή χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Β2)Είναι, επίσης, εκτός άλλων περιπτώσεων, ανεπίδεκτη δικαιολογήσεως, εν όψει του προεκτεθέντος σκοπού του νόμου, και η, κατά την παρ.6 του εν λόγω άρθρου, απαλλαγή από τον επίμαχο φόρο των ακινήτων, που ιδιοκατοικούνται αποκλειστικώς από μακροχρονίως ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ή στους σχετικούς καταλόγους ανέργων ναυτικών, τεχνικών τύπου και προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), όχι δε και των ακινήτων που ιδιοκατοικούνται από τους λοιπούς πράγματι, κατά κοινήν πείραν, μακροχρονίως ανέργους, των οποίων δεν προβλέπεται κατά νόμο η εγγραφή στα ανωτέρω μητρώα (λ.χ. των μακροχρονίως ανέργων που δεν είχαν απασχοληθεί ως μισθωτοί, αλλά ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

Β3) η οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων έχει ουσιωδώς πληγεί τόσον από την προσθήκη στους παγίους φόρους σωρείας εκτάκτων φορολογικών επιβαρύνσεων και δη σε συντομότατο χρονικό διάστημα, όσον και από
την έντονη ύφεση που παρατηρείται στην οικονομία, με επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στα εισοδήματα αλλά και στην αγορά ακινήτων. Οπότε δε δικαιολογείται η είσπραξη του τέλους μόνο με την επίκληση έκτακτων συνθηκών.

Γ) Ο φόρος βεβαιώνεται από ΝΠΙΔ κατά παράβαση διατάξεων του Συντάγματος.
Δ) Το ρεύμα δεν διακόπτεται από τη μη καταβολή του ειδικού τέλους. Ακυρώνεται η ΥΑ ως προς τη διάταξη για τη διακοπή του ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέλους.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply