Για τις παρακρατήσεις από αμοιβές των ελευθερων επαγγελμάτων – (και τους Δικηγόρους)

Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για το τί ισχύει για τα μικρά ποσά αμοιβών των συναδέλφων, παραθέτουμε τί ορίζει ο νόμος.

Αρθρο 58 Κ.Φ.Ε.

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων.

Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται
παρακράτηση φόρου με συντελεστή “είκοσι τοις εκατό (20%)” στο
ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών “εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια
(300) ευρώ”.

*** Οι λέξεις “εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300)
ευρώ” προστέθηκαν με την παρ.11 άρθρου 6 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/2.4.2010.
Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply