Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ – Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών.

Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ

Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ

Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ ύψους 10549,44 ευρώ.

Δείτε εδώ απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ και 500 ευρώ ΙΚΑ αφού πρώτα το ανέστειλε.

Πλήγμα στην πληθώρα των προστίμων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που επιβάλλουν επί δικαίων και αδίκων έχει επιφέρει η απόφαση του Διοικητικού Προτωδικείου Σερρών, με βάση την οποία η δέσμια αρμοδιότητα του ΣΕΠΕ να επιβάλει τα υπέρογκα αυτά πρόστιμα αδιάκριτα και χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες στην επιχειρηματικότητα, αίρεται μπροστά στη στάθμιση των συμεφρόντων πολίτη -δημοσίου.

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προγενέστερο άρθρο μας, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, εάν βρεθεί έστω και ένας φίλος σας εντός του καταστήματος σας και εκείνη τη στιγμή εισέλθει ο έλεγχος, ακόμη και αν δεν τον απασχολείτε το πρόστιμο 10.549 ευρώ είναι αναπόφευκτο, χωρίς να ακουστείτε και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί σας.

Δείτε τι γράφαμε σε προγενέστερο άρθρο μας εδώ.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, το δικαστήριο προέβη ως εκ της δυνατότητάς του σε στάθμιση των συμφερόντων του δημοσίου, αναφορικά με τη φερόμενη παράβαση, σε σχέση με την ανεπανόρθωτη βράβη του πολίτη από ένα εξοντωτικό πρόστιμο και πως αυτό θα επηρεάσει τη ζωή του, την οικογένειά του, τη διατροφή του και την επιχείρησή του, κατά το άρθρο 202 παρ. 2 ΚΔΔ.

Στη προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο έκρινε ότι με βάση τα οικονομικά δεδομένα της μικροεπιχείρησης η βλάβη που θα προκληθεί από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατάσχεση και πλειστηριασμός) ή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ή του εξοπλισμού του καταστήματος θα είναι ανεπανόρθωτη για τον πολιτη αφού θα του στερήσει ακόμη και το μικρό εισόδημά του, έτσι οι αρνητικές συνέπειες και η βλάβη του δημοσίου συμφέροντος με την αποδοχή της ανστολής δεν είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του πολίτη.

Έτσι αποφάσισε ότι αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του πολίτη και κυρίως σε βάρος της επιχείρησής του μέχρι να συζητηθεί η απόφαση επί της προσφυγής που κατατέθηκε και θα υπεισέλθει στην ουσία της υποθέσεως, αξιολογώντας όλους τους ισχυρισμούς και όχι μόνο το κατεπείγοπν και την στάθμιση των συμφερόντων αναφορικά με τη βλάβη που υφίσταται το δημόσιο σε σχέση με το πολίτη.

Στη προκειμένη περίπτωση ο πελάτης του καταστήματος θεωρήθηκε υπάλληλος, απλώς και μόνο επειδή βρισκόταν εντός του καταστήματος την ώρα του ελέγχου και επιβλήθηκε το πρόστιμο χωρίς να ακουστούν οι απόψεις του ιδιοκτήτη με το αιτιολογικό ότι απασχολούνταν στην επιχείρηση.

Όλα αυτά προηγούνται των εξαγγελιών της πολιτείας αναφορικά με τη μείωση των προστίμων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού έχουν όλοι αντιληφθεί ότι το μέτρο όχι μόνο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αλλά οδήγησε δεκάδες επιχειρήσεις στο λουκέτο.  Αυτό είναι λογικό διότι κανείς δε μπορούσε να ανταπεξέλθει στα εξοντωτικά αυτά πρόστιμα.

Δυστυχώς, η φιλοσοφία των προστίμων αυτών είναι καθαρά εισπρακτική και δεν κινείται προς την κατεύθυνση εξάλειψης των φαινομένων ανασφάλιστης εργασίας. Έτσι, η επιχείρηση φοβάται μόνο το πρόστιμο και δεν νοιάζεται για το αν θα πρέπει να ασφαλίσει ή όχι τον εργαζόμενο, αφού όλη η αγορά λέει το ρητό “εάν έρθουν για έλεγχο, δε θα φύγουν εάν δε σε γράψουν, ακόμη και αν όλα είναι σωστά…” . Η κετεύθυνση π0ου θα πρέπει να δοθεί είναι προς τη πλευρά της ασφάλισης όλων των απασχολούμενων εργαζομένων, με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις να τηρούν τους κανονισμούς και όχι με το γνωστό σε όλους μας “κρυφτοκυνηγητό”” μεταξύ των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και των κατασηματαρχών.

Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ, Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply