Τι είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και τι δικαιούται ο κάθε σύζυγος

Τι είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και τι δικαιούται ο κάθε σύζυγος

αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα : Είναι ένας θεσμοθετημένος όρος που επιτρέπει στους συζύγους να διεκδικούν περιουσιακά στοιχεία από την επαύξηση της κοινής περιουσία που αποκτήθηκε μέσα στο γάμο.

Σύμφωνα με το νόμο αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου, αφότου τελέστηκε ο γάμος, έχει αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται στη δική του συμβολή.

5 πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία τα οποία αποτελούν συγχρόνως και ερωτήματά σας που χρήζουν απαντήσεων.

1) Ποιος από τους συζύγους δικαιούται συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου;

Ο νόμος μιλάει ξεκάθαρα για σύζυγο, ενώ δεν διαχωρίσει εάν είναι ο άντρας ή η γυναίκα. Και οι δύο έχουν δικαίωμα στα αποκτήματα.

2) Πώς γίνετε η σύγκριση της περιουσίας έτσι ώστε να γίνει ο υπολογισμός της αύξησης και της συνεισφοράς στην περιουσία;

Η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου προκύπτει από τη σύγκριση της περιουσιακής του κατάστασης σε δύο χρονικά σημεία, τη στιγμή της τέλεσης του γάμου αφενός και τη στιγμή που γεννιέται η αξίωση αυτή αφετέρου.

3) Ποιος θεωρείται ο κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας έτσι ώστε να γνωρίζουμε το μέρος της αύξησης;

Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται, στη περίπτωση της λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση δικαστηρίου, ο χρόνος του αμετάκλητου της σχετικής απόφασης. (αμετάκλητη δικαστική απόφαση = αυτή που δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσο)

Στην περίπτωση της τριετούς διάστασης, η περιουσιακή αύξηση του υποχρέου πρέπει να ανάγεται στο χρόνο που κατέθεσε την αγωγή για τα αποκτήματα.

4) Υπολογίζονται όλα όσα αποκτήθηκαν από τους συζύγους μετά τη σύναψη του γάμου.

ΟΧΙ. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων ΔΕΝ υπολογίζεται ότι αυτοί απέκτησαν από δωρεά ή κληρονομιά.

5) Σε τί συνίσταται η αύξηση της περιουσία του υποχρέου συζύγου.

Η συμβολή του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου συνίσταται όχι μόνο στην παροχή χρήματος αλλά και υπηρεσιών αποτιμητών σε χρήμα, εφόσον αυτές υπερβαίνουν την υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες.

Σε περίπτωση που δεν έχετε καλυφθεί ζητείστε τη γνώμη μου εδώ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply