Ανείσπρακτα ενοίκια 2016: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην σας φορολογήσουν

Ανείσπρακτα ενοίκια 2016: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην σας φορολογήσουν

Ανείσπρακτα ενοίκια 2016

Ανείσπρακτα ενοίκια 2016. Στην δήλωση του οικονομικού έτους 2016 για τη χρήση του 2015 εκτός των λοιπών εισοδημάτων μας θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα εισοδήματά μας από ενοίκια τα οποία σημειωτέον για ποσά μέχρι 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 15%, ενώ για ποσά από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 35% (από 33% σήμερα). Για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ προβλέπεται η επιβολή συντελεστή 45%.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1024/2016, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε., θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Δείτε την ΠΟΛ1024/2016 ΕΔΩ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της έξωσης με διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου και διαταγή πληρωμής θα πρέπει πρώτα να έχετε στείλει εξώδικο δήλωση και διαμαρτυρία για μη καταβολή ενοικίων από δυστροπία στον ενοικιαστή σας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΕ την μίσθωση. Η εξώδικη δήλωση εδώ.

Αφού παρέλθει χρονικό διάστημα 15 ημερών και ο ενοικιαστής από δυστροπία δεν καταβάλει τα οφειλόμενα ή καταβάλει μέρος μόνο των οφειλών τότε προχωράτε στην κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί λίγες ημέρες μέχρι την έκδοση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου και στη συνέχεια η απόφαση αυτή επιδίδεται στον μισθωτή. Ο τελευταίος έχει 15 εργάσιμες ημέρες για να ανακόψει την διαταγή απόδοσης και διαταγή πληρωμής προβάλλοντας τους ισχυρισμούς που ορίζει ο νόμος αναφορικά με τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή την ουσία της απαίτησης και αφού παρέλθουν 20 πλήρεις ημέρες από την επίδοση υπάρχει δυνατότητα άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή έξωσης με δικαστικό επιμελητή.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι τόσο τις επιδόσεις όσο και την έξωση σαν πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης την διενεργεί ο δικαστικός επιμελητής και όχι ο δικηγόρος, ο οποίος απλώς δίνει την εντολή της εκτέλεσης.

Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να μπορέσετε να δηλώσετε τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει

α) Να έχετε καταθέσει αγωγή ή διαταγή απόδοσης και διαταγή πληρωμής ή να έχετε ήδη μια εκδοθείσα δικαστική απόφαση που σας επιδικάζει τα ενοίκια.

β) να προσκομίσετε ακριβή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω αγωγών, διαταγών πληρωμής ή αποφάσεων.

γ) Να υποβάλλετε μία αίτηση προς τη ΔΟΥ. Κατεβάστε την αίτηση προς ΔΟΥ για ανείσπρακτα ενοίκια εδώ

δ) Να υπογράψετε μία Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων. Κατεβάστε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΟΥ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Εδώ

Στο παρόν άρθρο σας έχουμε ετοιμάσει την αίτηση προς τη ΔΟΥ αλλά και την Υπεύθυνη δήλωση, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας να τα καταθέσετε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που δεν έχετε το υπό α)  σχετικό έγγραφο, δηλαδή κατάθεση αγωγής, ή διαταγής απόδοσης με διαταγή πληρωμής μισθωμάτων ή απόφαση επί των ανωτέρω τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά του γραφείου μας για αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε προνομιακή τιμή.

δειτε εδω την προσφορα τησ υπηρεσιασ

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply