αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών και οφειλών επιβάλλει το ΙΚΑ

αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών

αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών

αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών

 

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

 

ΘΕΜΑ : «Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης».
ΣΧΕΤ.: Εγκ.: 54/2010, 30 & 82/2011.

Γεν. Έγγραφα: Γ99/1/108/15-07-2011 & Γ99/1/153/19-09-2011.

Προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, που αποσκοπούν στην
όσο το δυνατόν ταχύτερη είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών από εκείνους
τους οφειλέτες που συνεχίζουν να οφείλουν χρηματικά ποσά και που αποφεύγουν την ένταξη των
οφειλών τους σε καθεστώς ρύθμισης ή προσωρινού διακανονισμού, εφιστούμε την προσοχή όλων
στην πιστή τήρηση των παρακάτω ενεργειών:

1. Άμεση και απόλυτη εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων και του μέτρου της κατάσχεσης εις
χείρας τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και με δική τους ευθύνη δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
ή σε προσωρινό διακανονισμό.

2. Η αναστολή της εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων γίνεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες
που εντός χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα
υποβολής της αρχικής αίτησης, υπαχθούν σε ρύθμιση ή στον προσωρινό διακανονισμό.

3. Η σχετική αίτηση υπαγωγής στον διακανονισμό από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Για λόγους όμως χρηστής διοίκησης, πριν προβείτε στη λήψη μέτρων, με ευθύνη των Διευθυντών
των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, κρίνεται επιτακτική η
άμεση διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά
αντίστοιχων ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply