Τέλος από 1.7.2016 τα ένσημα υπέρ Ταμείου Υγείας και Νομικών για Δικηγόρους, συμβ/φους και δικ.επιμελητές. Τι ισχύει για το επικυρώσιμο.

Τέλος από 1.7.2016 τα ένσημα υπέρ Ταμείου Υγείας και Νομικών για Δικηγόρους, συμβ/φους και δικ.επιμελητές. Τι ισχύει για το επικυρώσιμο.

ένσημα υπερ κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016  από 1.7.2016 οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται.

Πρόκειται για τα ένσημα του Ταμείου Νομικών και Υγείας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α’164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β’131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α’65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α’ 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α’ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α’ 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α’ 24), 7 παρ. Ζ’ του ν.4043/2012 (Α’ 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α’ 93).

Επίσης με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου αναφορικά με την παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, θα συνεχιστεί η διακίνηση του ενσήμου επικύρωσης και ότι συνεχίζεται η επικόλλησή του σε κάθε έγγραφο που επικυρώνεται από δικηγόρο.

Ωστόσο, μετά την κατάργηση των πόρων του Ταμείου Νομικών με νόμο, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο,  οι αποκλειστικοί πόροι του Ταμείου Νομικών αλλά του Ταμείου Υγείας που ανήκουν στο ΕΤΑΑ θα είναι μόνο οι εισφορές των επαγγελματιών.

Το παραπάνω δεδομένο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του ΕΤΑΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθιστούν πλέον εμφανές ότι σύντομα το ΕΤΑΑ θα αντιμετωπίσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα συλλογής πόρων για την διατήρησή του αλλά και για την χορήγηση των παροχών που αυτό δίνει στους ήδη χιλιάδες ασφαλισμένους του.

Από την άλλη είναι απορίας άξιο σε τί ακριβώς εξυπηρετεί η κατάργηση των συγκεκριμένων πόρων απευθείας στη πηγή της είσπραξής τους. Εάν η φιλοσοφία του νόμου ήταν να καταστήσει τις νομικές υπηρεσίες ποιο φθηνές, το συγκεκριμένο μέτρο ήταν ανεπαρκέστατο, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ένσημα για κάθε δικόγραφο δεν ξεπερνούσαν τα 3 ευρώ για το ειρηνοδικείο και τα 7 ευρώ για το πρωτοδικείο.

ένσημα υπερ κοινωνικής ασφάλισης

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply