άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013: Αναστολή όλων των συντάξεων – Πλαφόν στην καταβαλλόμενη σύνταξη – Aφαίρεση των εισοδημάτων από άλλες πηγές – Αναδρομική επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή της.

άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013

 

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013

άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013 – Αναστολή όλων των συντάξεων λόγω αναδρομικής επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων

Προϋποθέσεις για σύνταξη στις άγαμες θυγατέρες προγενέστερο άρθρο

– Σύνταξη στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες

 

Το δόγμα του σοκ εφαρμόζεται και για τις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες όσον αφορά την σύνταξη που λάμβαναν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου.

Το υπουργείο οικονομικών εφαρμόζει τα όσα είχαν ψηφιστεί στο μνημόνιο 3 και επιβάλλει διαζευκτικά ή περικοπή των συντάξεων με βάση το πλαφόν που ορίστηκε στο ποσό των 720 ευρώ ή περικοπή αναλογικά με τα άλλα  εισοδήματα που τυχόν έχουν οι δικαιούχοι από διάφορες πηγές.

Διπλό πλαφόν επιβάλλεται στα εισοδήματα και τη σύνταξη για τις άγαμες θυγατέρες – άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013

Ειδικότερα, το πλαφόν που μπαίνει ανέρχεται στο ποσό των 720 ευρώ μηνιαίως για όσες άγαμες θυγατέρες δεν έχουν εισοδήματα από καμία άλλη πηγή.

Για αυτές που έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές όπως για παράδειγμα ενοίκιο, μισθός, ακόμη και επίδομα κάθε είδους το πλαφόν τίθεται στο συνολικό ποσό του εισοδήματος που αυτές συγκεντρώνουν, δηλαδή στο ποσό των 8.640 ευρώ ετησίως.

ή 720 ευρώ σύνταξη χωρίς άλλα εισοδήματα ή αναστολή ή περικοπή της ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων από άλλες πηγές. – άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη  με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2012, άρα για τα εισοδήματα της χρήσης 2011. Εκείνη τη περίοδο οι δικαιούχοι ενδεχομένως να είχαν εισοδήματα από κάποιο ενοίκιο για παράδειγμα, τα οποία όμως τώρα δεν έχουν λόγω της βαθύτητας της κρίσης.

Δεν θίγονται οι επικουρικές συντάξεις ούτε υπολογίζονται στο πλαφόν τυχόν διανεμόμενα συνταξιοδοτικά μερίσματα.

Για αυτές τις περιπτώσεις θα γίνουν οι σχετικές παρακρατήσεις και περικοπές και εφόσον οι δικαιούχοι δεν έχουν εισοδήματα από άλλη πηγή, όπως αυτά θα προκύψουν από τις επόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, θα αρθεί η αναστολή της σύνταξης και θα καταβάλλεται κανονικά το ποσό σύμφωνα με το διπλό πλαφόν που έχει επιβληθεί.

Δυστυχώς, οι περικοπές εφαρμόζονται αναδρομικά από 1-1-2013, οπότε θα γίνει εκκαθάριση των ποσών όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη του νόμου για την επιβολή πλαφόν στο μνημόνιο 3.

 Παράδειγμα – άγαμες θυγατέρες σύνταξη 2013:

Έστω ότι κάποια δικαιούχος λάμβανε σύνταξη 900 ευρώ ως άγαμη θυγατέρα χωρίς εισοδήματα. Τότε η σύνταξη αμέσως θα περικοπεί και θα επιβληθεί το πλαφόν της τάξης των 720 ευρώ.

Έστω ότι η ίδια ως άνω δικαιούχος λαμβάνει ένα ενοίκιο της τάξης των 200 ευρώ τότε η σύνταξη της θα περικοπεί κατά το ποσό του εισοδήματος από την άλλη πηγή και θα ανέλθει στο ποσό των 720-200 = 520 ευρώ.

Τέλος, εάν τα εισοδήματα από άλλη πηγή υπερβαίνουν το ποσό των 720 ευρώ η σύνταξη αναστέλλεται έως ότου τα εισοδήματα από άλλες πηγές είναι μικρότερα από το πλαφόν που έχει επιβληθεί.

Ωστόσο, λόγω της αναδρομικής επιβολής του μέτρου μέχρι να γίνει διασταύρωση και εκκαθάριση των ποσών αναστέλλονται όλες οι συντάξεις για τις άγαμες θυγατέρες που υπολογίζεται ότι είναι περίπου 32.000 στον αριθμό.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply