Τα μυστικά και οι παγίδες του νέου ασφαλιστικού νόμου

Τι αλλάζει με τον υπολογισμό της σύνταξης (ήδη καταβαλλόμενες και νέες), τις επικουρικές, τις συντάξεις χηρείας.

Τα μυστικά και οι παγίδες του νέου ασφαλιστικού νόμου

Τα μυστικά και οι παγίδες του νέου ασφαλιστικού νόμου είναι πολλά και βρίσκονται στα ψιλά γράμματα του νέου νόμου.

Σύμφωνα με το νέο νόμο γίνονται αλλαγές στο ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης σε αντίθεση με το νόμο του Αυγούστου του 2015 που γινόταν θεμελιώδεις αλλαγές στις προϋποθέσεις θεμελίωσης για χορήγηση σύνταξης.

Για τις αλλαγές με το νόμο του Αυγούστου 2015 Μέρος Ι δείτε εδώ

Για τις αλλαγές με το νόμο του Αυγούστου 2015 Μέρος ΙΙ δείτε εδώ

Έτσι με το νέο ασφαλιστικό νόμο καθορίζεται αρχικά :

Α) Νέος τρόπος Υπολογισμού Συντάξεων

Ειδικότερα, ο νέος νόμος 4387/2016 αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της σύνταξης για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα από τη δημοσίευση του και εντεύθεν.

“Παραθυράκια και Παγίδες”

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ισχύει και για αυτούς που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πριν την δημοσίευση του νόμου αλλά υποβάλλουν αίτηση μετά την 13-5-2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο νέος νόμος καταλαμβάνει και όσους έχουν καταθέσει αίτηση λόγω συμπλήρωσης των ετών ασφάλισης και ανέμεναν τη συμπλήρωση του έτους ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο νέος νόμος για τους ένστολους δεν έχει έναρξη εφαρμογής την 13-5-2016 αλλά την 1-7-2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι καταθέσουν αίτηση μετά την 13-5-2016 οι απώλειες στη σύνταξη θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές έως και -30%.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλες οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν με το νέο σύστημα (εθνική και ανταποδοτική) και σταδιακά από το 2019 θα εφαρμόζεται ο κανόνας της “προσωπικής διαφοράς” και οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται με βάση το ΑΕΠ και τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Παραδείγματα ύψους συντάξεων.

Με 20 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική μεικτή σύνταξη (Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική και Επικουρική Σύνταξη + Ανταποδοτική) περίπου 530 ευρώ.

Με 25 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ θα λάβει συνολική μεικτή σύνταξη (Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική και Επικουρική Σύνταξη + Ανταποδοτική) περίπου 700 ευρώ.

Με 30 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ θα λάβει συνολική μεικτή σύνταξη (Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική και Επικουρική Σύνταξη + Ανταποδοτική) περίπου 780 ευρώ.

Με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ θα λάβει συνολική μεικτή σύνταξη (Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική και Επικουρική Σύνταξη + Ανταποδοτική) περίπου 870 ευρώ.

Με 42 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ θα λάβει συνολική μεικτή σύνταξη (Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική και Επικουρική Σύνταξη + Ανταποδοτική) περίπου 1300 ευρώ.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Β) Ποιές είναι οι κυριότερες αλλαγές.

Β1) Καθιερώνεται εθνική σύνταξη 384 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης. Σε αυτήν προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη με συντελεστές αναπλήρωσης που μεγαλώνουν όσο περνούν τα έτη ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ευνοημένοι από το νέο καθεστώς θα είναι όσοι θα συνταξιοδοτηθούν με χαμηλές συντάξιμες αποδοχές (έως 1000 ευρώ) και όσο περισσότερα έτη ασφάλισης.

Β2) Ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους με τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Β3) Ποσοστό επί του εισοδήματος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Β4) Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις νέες και παλαιές.

Β5) Μειώσεις στο εφάπαξ έως και 50% ανάλογα με τη κατηγορία των ασφαλισμένων του δημοσίου.

Β6) Ανώτατο όριο καταβαλλόμενης σύνταξης (πολλαπλές συντάξεις) το ποσό των 3000 ευρώ μέχρι το 2018 και 2000 από το 2019 και εντεύθεν.

 

Γ) Τι ισχύει για τις συντάξεις χηρείας

Οι επιζώντες σύζυγοι για να δικαιούνται σύνταξη χηρείας θα πρέπει:

α) Να είναι 55 ετών και άνω.

β) σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος είναι 52 ετών θα παίρνουν σύνταξη για μια τριετία και μετά θα την παίρνουν μετά τα 67 έτη τους.

γ) Σε περίπτωση που ο επιζών είναι κάτω των 52 ετών η σύνταξη χηρείας θα καταβάλλεται για μια 3ετία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η σύνταξη θα καταβάλλεται για μια 3ετία ολόκληρη και μετά μειωμένη κατά 50% εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν και ο επιζών σύζυγος λαμβάνει κανονικά την σύνταξη χηρείας ανεξαρτήτως προϋποθέσεων ηλικίας εφόσον είναι 67% και άνω ανάπηρος ή έχει ανήλικα τέκνα και την λαμβάνει μέχρι την ενηλικίωση ή έχει τέκνα που σπουδάζουν οπότε τη λαμβάνει μέχρι να γίνουν 24 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Η σύνταξη θα καταβάλλεται μειωμένη έως 5% όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του ζεύγους και εφόσον ο γάμος συντελέστηκε μετά τη χορήγηση της σύνταξης.

 

Δ) Σύνταξη θανάτου- χηρείας στους διαζευγμένους

Ο διαγευγμένος επιζών σύζυγος εφόσον πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τις κάτωθι προϋποθέσεις δικαιούται να λάβει τη σύνταξη θανάτου ή χηρείας και συγκεκριμένα:

α) Εάν ο επιζών διαζευγμένος σύζυγος ελάμβανε διατροφή με βάση δικαστική απόφαση.

β) Να υπήρχαν 10 έτη συμπληρωμένα χρόνια γάμου.

γ) Ο επιζών σύζυγος δεν θα πρέπει να του καταλογίζεται η διάσπαση τηςέγγαμης συμβίωσης λόγω ισχυρού κλονισμού.

δ) Το μέσο μηνιαίο εισόδημα του να μην υπερβαίνει το ποσό των 720 ευρώ.

ε) Να μην έχει στο μεσοδιάστημα τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης

στ) Να μην απεβίωσε ο σύζυγος πριν την συμπλήρωση 5 ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός έαν γεννήθηκε τέκνο ή ο θάνατος προήλθε από εργατικό ατύχημα ή ανθρωποκτονία.

 Μαθετε τι δικαιουστε μετα το νεο νομο εδω

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply