σύνταξη με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας – Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας από ΙΚΑ

σύνταξη με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣΜε 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας
(άρθρο 2 Ν. 3029/02, Εγκ. 66/02,Ν.3863/10 αρθρ.10παρ.10 εδαφ.γ.εγκ.57/10).

 

Ημέρες
Ασφάλισης
ΗλικίαΠαρατηρήσεις
άνδρεςγυναίκες
11.100Χ.Ο.Η.
  • Μόνο εξαρτημένη εργασία.
  • Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης/έτος.
  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

   Η διάταξη σχύει μόνο για όσους μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιήσει τις 11.100 Η.Ε.

σύνταξη με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Με τις διατάξεις για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά (άρθρο 27 παρ. 1, εδ. 3δ Ν. 1902/90, Ν. 3655/2008,Ν.3863/10 αρθ10 παρ.17εγκ. 57 & 77/10).

  Παραμένουν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης αλλά από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

 

  ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
20115752
20126055
20136560

 

  Το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο.
Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).
Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας
Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά ή τους χήρους πατέρες δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες κατώτατο όριο γήρατος.ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Δεν αναζητούνται αυξημένα όρια ηλικίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 5.500 ημερών εφόσον τότε συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου.

σύνταξη με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας από ΙΚΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
(παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 3232/04, παρ. 6 άρθρου 61 Ν. 3518/2006, Ν. 3655/2008)

 

Ημέρες ΑσφάλισηςΗλικίαΠαρατηρήσεις
ΑνδρεςΓυναίκες
7.500Χ.Ο.ΗΜητέρες ή πατέρες (από 3.4.2008) με ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Για τη συνταξιοδότηση του πατέρα απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. της μητέρας ότι δεν θα ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.
7.500Χ.Ο.Η.Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας του/της συζύγου 80% και άνω, με δεκαετή έγγαμο βίο τουλάχιστον, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply