συνταξιοδότηση με 10500 ημέρες λόγω γήρατος – Ασφαλισμένοι πριν το 1993

συνταξιοδότηση με 10500 ημέρες

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣΜε τις διατάξεις της τριακονταπενταετίας.(αρθρο 25 Ν.2556/97,άρθρο 32 Ν.2874/2000,Ν.3655/2008,Ν.3863/10 άρθρο10 παρ 2 εγκ.57/10).
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ
  Το όριο ηλικίας που είναι σήμερα το 58ο, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2013.
Οι ημέρες ασφάλισης, 10.500, αυξάνονται ανά 300 κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 το 2015.Εάν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), μέχρι 31/12/2010, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας.Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ)
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών.
Κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος που συμπληρώνονται τα 10.500 ένσημα. Μόλις συμπληρωθούν τότε ελέγχουμε τον πίνακα για να δούμε πότε θεμελιώνουμε δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500, το 2011
  • Προϋποθέσεις του έτους 2011: 58 ετών /10.800 Η.Ε.
  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των 58 ετών και των 10.800 ημερών ασφάλισης.

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
201010.50058
201110.80058
201211.10059
201311.40060
201411.70060
201512.00060

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

συνταξιοδότηση με 10500 ημέρες

συνταξιοδότηση με 10500 ημέρες

 

 

 

 

 

 

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 Η.Ε ΚΑΙ 7.500 ΒΑΡΕΑ

  Παραμένει ο χρόνος ασφάλισης στις 10.500 η.ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας της πλήρους και της μειωμένης σύνταξης κατά 9 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 58ου έτους αντίστοιχα το 2017.
Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 10.500 η.ε από τις οποίες 7.500 στα βαρέα (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 55ου και του 53ου έτους αντίστοιχα.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών, από τις οποίες 7.500 στα βαρέα.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500/7.500, το 2012
  • Προϋποθέσεις του έτους 2012: 56ετών και 6 μηνών για πλήρη και 54 ετών και 6 μηνών για μειωμένη.
  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας.

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. & 7.500 ΒΑΡΕΑΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
201010.500*5553
201110.50055 & 953 & 9
201210.50056 & 654 & 6
201310.50057 & 355 & 3
201410.5005856
201510.50058 & 956 & 9
201610.50059 & 657 & 6
201710.5006058

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

* Από τις οποίες τουλάχιστον οι 7.500 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα.

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply