μειωμένη σύνταξη γήρατος μετά την 1-1-1993 – Προϋποθέσεις για θεμελίωση και χορήγηση μειωμένης σύνταξης για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993

μειωμένη σύνταξη γήρατος μετά την 1-1-1993

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

ΔΙΑΤΑΞΗΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗΛΙΚΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2084/92450060Μεικτή ασφάλιση. Τουλάχιστον 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πριν την αίτηση πενταετία.
Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92450050Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ
Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92600050*Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων

 

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

μειωμένη σύνταξη γήρατος μετά την 1-1-1993

* Από 1/1/2013 το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γίνεται το 60ο (άρθ.10παρ.17 εδαφ.ε του Ν.3863/10).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
μειωμένη σύνταξη γήρατος μετά την 1-1-1993

μειωμένη σύνταξη γήρατος μετά την 1-1-1993

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΔΙΑΤΑΞΗΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗΛΙΚΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2084/92450060Μεικτή ασφάλιση. Τουλάχιστον 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πριν την αίτηση πενταετία.
Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92450050Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ
Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92600050*Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply