Άρση περιορισμών μεταβιβάσεων ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (παράγραφος 1 του άρθρου 114 Ν.3978/2011,ΦΕΚ Α 137/16.6.2011)


Προϊσχύον Καθεστώς Μεταβίβασης Ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Το ελληνικό κράτος από το έτος 1990 έχει θεσπίσει με νόμο την απαγόρευση κατάρτισης ενοχικών ή εμπορικών δικαιοπραξιών (δηλαδή, αγοραπωλησίες και μακροχρόνιες μισθώσεις) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές.

Μάλιστα ο νομοθέτης απαγορεύει ακόμη και τη μεταβίβαση μετοχών εταιριών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.

Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές. “Απο την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε ελληνικό χρηματιστήριο. Οι συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεως μέχρι έξι ετών, κανονισμού ορίων διανομής κοινού και μεταβιβάσεως ποσοστού αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων

Προκειμένου να γίνουν οι συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ο νόμος προέβλεπε την κατάθεση φακέλου από τον υποψήφιο αγοραστή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο φάκελος αυτός εξεταζόταν από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία γνωμοδοτούσε θετικά ή αρνητικά και τελικώς επέτρεπε ή δεν επέτρεπε την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου.

Το πρόβλημα έχει τρεις πτυχές  :

1) Από τη μία η τεράστια γραφειοκρατία με τη συγκέντρωση απίστευτων πιστοποιητικών που η συγκέντρωσή της απαιτεί χρόνο και χρημα

2) από την άλλη η ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή η επιτροπή για να αποφασίσει χρειάζεται περίπου 1 έτος. Βέβαια η πλειονότητα των αποφάσεων ήταν θετικές αλλά το ενδιαφέρον των αγοραστών ατονούσε για την αγορά ακινήτου αφού ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν 1 έτος την απάντηση της επιτροπής. Βέβαια την απόφαση αυτή μπορεί να την ανακαλέσει οποτεδήποτε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

3) Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τις περιοχές που ήταν ενταγμένες στο σύστημα της παραμεθορίου. Δηλαδή ποιοι νομοί θεωρούνται παραμεθόριοι και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτείται σχετική άδεια της επιτροπής.

Μεταξύ των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως παραμεθόριες συγκαταλέγονται οι νομοί
Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Κιλκίς, οι επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας του νομού Ιωναννίνων, Αλμωπίας, και Εδεσσας του νομού Πέλλης, Σιντικής του νομού Σερρών και Νευροκοπίου του νομού Δράμας.
Τα νησιά Σκύρος και Θήρα με τις νησίδες που διοικητικά υπάγονται σ` αυτήν.

Η περιοχή του Νομού Χαλκιδικής έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από 22-6-1927 Ν. Δ/τος ως παραμεθόριος περιοχή (Π.Δ. 167/74 /ΦΕΚ 63Α’). Με το Νόμο όμως 1892/90, ο Νομός Χαλκιδικής δεν υπάγεται στις παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα στο άρθρο 31 του ίδιου νόμου 1892/90 γίνεται μνεία ότι διατηρείται σε ισχύ το από 22-6-1927 Ν.Δ. και ορίζεται ότι αυτό εφαρμόζεται μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια τρίτων χωρών, στους οποίους ασφαλώς δεν περιλαμβάνονται σι ομογενείς.

Σύμφωνα με την αριθ. 10/98 Γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Α.Π., η απόκτηση ακινήτου εκ μέρους α) ελλήνων υπηκόων, β) υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) ομογενών (Ελλήνων το γένος), στις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 του Ν. 1892/90, μεταξύ των οποίων και αυτής του Νομού Χαλκιδικής, είναι ελεύθερη χωρίς δηλαδή την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται άδεια για την αγοραπωλησία ακινήτου στη Χαλκιδική.

Νέο καθεστώς Μεταβιβάσεων σε παραμεθόριες περιοχές.
Με την παράγραφο  1 του άρθρου 114 Ν.3978/2011,ΦΕΚ Α 137/16.6.2011 άλλαξε το καθεστώς στη μεταβίβαση ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές.

Βέβαια επίκειται ΠΔ με το οποίο θα καθορίζονται συγκεκριμένες περιοχές ως παραμεθόριοι.

Σύμφωνα με το νέο νόμο πλέον

Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα στις περιοχές αυτές

Έτσι, πλέον για όλους τους έλληνες και ευρωπαίους καθώς και των ανθρώπων με ιθαγένεια Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συμβόλαια στις παραμεθόριες περιοχές όποιες και αν έχουν οριστεί αυτές, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια.

Το μέτρο αυτό ήρθε κατόπιν μεγάλης πίεσης λόγω αυξημένης ζήτησης ακινήτων στη Χαλκιδική τόσο από ημεδαπούς όσο και από αλλοδαπούς, κυρίως ρώσους, βούλγαρους κλπ. στα πλαίσια των επενδύσεων ξένων στη χώρα μας.

Επίσημα πλέον η χώρα μας υποδέχεται τους ξένους αγοραστές σε περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον, όπου πρόκειται να αλλάξουν χέρια πολλά ακίνητα λόγω της υπερχρέωσης των Ελλήνων και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί από την οικονομική κρίση.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply