Newsletter: GDPR Vs Εγχώριο Δίκαιο - Κανόνες και Ερμηνείες - Αλήθειες και Ψέμματα

Newsletter: GDPR Vs Εγχώριο Δίκαιο – Κανόνες και Ερμηνείες – Αλήθειες και Ψέμματα

Newsletter GDPR  Vs Εγχώριο Δίκαιο

Newsletter GDPR. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρωπαική Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή του από την 25η Μαίου 2018. Είχε προηγηθεί μια διετή περίοδος προσαρμογής όλων των κρατών – μελών προκειμένου να προετοιμάσουν τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου, τους αρμόδιους φορείς ενημέρωσης των υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία καθώς επίσης και τι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που επεξεργάζονται με κάθε μορφή τα προσωπικά δεδομένα.

Πως γινόταν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η αποστολή ενημερωτικών (newsletters);

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γινόταν ένας καταιγισμός χωρίς όριο και μέτρο αποστολής ενημερώσεων από κάθε ένα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που είχε ένα τμήμα αποστολής newsletter. Δεκάδες εξειδικευμένες πλατφόρμες μαζικής αποστολής newsletter έδιναν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης συνηθειών, προτιμήσεων, συμπεριφοράς του κοινού που έστελναν το αντίστοιχο e-mail.

Με απλά λόγια κάθε ένας από αυτούς που έστελνε e-mail είχε τη δυνατότητα να ελέγξει ποιο e-mail καταρχήν “έβλεπε” το ενημερωτικό, ποιό e-mail “άνοιγε” το ενημερωτικό, ποιό e-mail “έμπαινε” στη σελίδα του e-shop ή του φορέα, ποιό e-mail έβλεπε,  ποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του ενημερωτικού, από ποια γεωγραφική περιοχή ήταν ο χρήστης, τι ηλικία είχε, εάν χρησιμοποιούσε κινητό, tablet ή desktop – laptop, τι ώρες άνοιγε το ενημερωτικό, πόσες φορές ξαναγύρισε στην ιστοσελίδα και ποια προϊόντα ξαναείδε και δεκάδες ακόμη τέτοιες αναλύσεις.

Με τα δεδομένα αυτά, όμως, ένα απλό e-mail για την επιχείρηση που πουλάει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, άνοιγε ένα δρόμο για βομβαρδισμο εμπορικών προωθήσεων και μάλιστα στοχευμένα σε κάθε υποψήφιο καταναλωτή, αφού είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει τις συνήθειές του και τις προτιμήσεις του, έτσι ώστε να μπορεί να στέλνει ΜΟΝΟ αυτά που θέλει να δει και όχι γενικά όλα τα προϊόντα. Το ποσοστό του conversion σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αστρονομικό σε σχέση με τα δεδομένα και στην ουσία είναι αυτό που πουλάνε οι γνωστές digital market agancies.

Τι ισχύει όμως ΣΗΜΕΡΑ στην Ελληνική έννομη τάξη για την αποστολή newsletter;

Στην Ελλάδα για την αποστολή ενημερωτικών newsletter ισχύει ο νόμος 3471/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 11, παράγραφοι 3 και 4 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα με την παρ.1 άρθρου 172 Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α 82/10.4.2012, που σχετίζεται με την επικοινωνία ζητηθείσα ή μη και τον νόμιμο τρόπο λήψης και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων καθώς και της επεξεργασίας τους ειδικά για την αποστολή newletter.

Ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος λήψης, διαχείρισης και επεξεργασίας των e-mail με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών newsletter;

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.

Ποια δεδομένα προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου αναφορικά με την αποστολή newsletter στην Ελλάδα;

  1. Πρέπει να έχει ληφθεί νομίμως το e-mail. (Πώς λαμβάνεται νομίμως; Με ειδική φόρμα ή με υπογραφή εγγράφου κατά τη πώληση ή παροχή υπηρεσίας)
  2. Η λήψη του e-mail να έγινε στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής. (πχ ΟΧΙ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ από τρίτους)
  3. Τα e-mail αυτά που συνελέγησαν με τον ανωτέρω τρόπο ΔΥΝΑΝΤΑΙ να χρησιμοποιούνται για την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (direct marketing) προϊόντων ή υπηρεσιών ή εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών (πχ τεχνική υποστήριξη-ενημέρωση παρόμοιων υπηρεσιών)
  4. Εφόσον υφίστανται οι προηγούμενες 3 προϋποθέσεις – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ υπό τον ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ του ευδιάκριτου UNSUBSCRIBE.

Πότε απαγορεύεται η αποστολή e-mail;

Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς,

α) όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα,

β) μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας,

γ) ή όταν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 5 του π.δ. 131/2003 (Α 116), ως ισχύει,

δ) ή όταν ενθαρρύνονται οι αποδέκτες να επισκεφθούν ιστοσελίδες που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006.

Σε ποιές ενέργειες προέβησαν οι επιχειρήσεις ενόψει GDPR ειδικά για το newsletter;

Το σύνολο των ενδιαφερομένων επέλεξαν να αποστείλουν ένα ενημερωτικό newsletter προς όλη τη λίστα των συνδρομητών που είχαν “χτίσει”  τα προηγούμενα χρόνια με το οποίο ζητούσαν τη συγκατάθεση των χρηστών για εξακολουθούν να στέλνουν ενημερωτικά newsletter.

Για ποιό λόγο προέβησαν σε αυτή την ενέργεια οι επιχειρήσεις;

Η απάντηση στο ερώτημα είναι ιδιαίτερα απλή και βρίσκει έρεισμα στην πραγματικότητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές είτε

α) Δεν είχαν χτίσει τη λίστα των e-mail με νόμιμο τρόπο (βλ. αγορασμένες λίστες που έφτασαν στα χέρια επιχειρήσεων χωρίς οι χρήστες να έχουν δώσει νόμιμα το e-mail τους. Οπότε ούτως ή άλλως παρανομούν με την αποστολή για λήψη συγκατάθεσης σε παράνομη λίστα e-mail)

β) Δεν είχαν με κάποιον τρόπο διατηρήσει αρχείο της νόμιμης λήψης του e-mail στα πλαίσια της πώλησης ή παροχής υπηρεσίας (Οπότε ούτως ή άλλως παρανομούν με την αποστολή και λήψη νέας συγκατάθεσης γιατί δεν πληρούν τις 3 ανωτέρω προϋποθέσεις)

γ) Είχαν λάβει με νόμιμο τρόπο τα e-mail αλλά ΔΕΝ είχαν ορθή και επαρκής και αποτελεσματική νομική καθοδήγηση (ενόψει του ότι το GDPR Compliance το εφαρμόζουν και εταιρίες συμβούλων χωρίς νομικές γνώσεις), οπότε η επιλογή αυτή σίγουρα έχει συνέπειες στο branding αλλά και στο business και marketing plan τους.

Ποια είναι τα δικαιώματα αποζμίωσης του παθόντος από την αποστολή Newsletter από το νόμο (ΟΧΙ από τον GDPR);

Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται, κατ ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη.

Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 664 έως 676 Κ.Πολ. Δ.,ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για τη διαπίστωση παρανομίας ή την άσκηση ποινικής δίωξης.

 

Τι προβλέπει ο GDPR σχετικά με προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ως προς την ηλεκτρονική επικοινωνία (Κεφάλαιο XI – Τελικές διατάξεις άρθρο 95).

Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε σχέση με την επεξεργασία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα επικοινωνίας στην Ένωση σε σχέση με θέματα τα οποία υπόκεινται στις ειδικές υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που ορίζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Ποιές επιχειρήσεις τελικά βγήκαν οφελημένες ενόψει εφαρμογής του Newsletter GDPR;

Οι επιχειρήσεις  οι οποίες είχαν διατηρήσει αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας και συγκατάθεσης των υποκειμένων κατά την προγενέστερη αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή χρησιμοποιούσαν το double opt-in σε φόρμες για την αποστολή ενημερωτικών. Αυτές οι επιχειρήσεις έστειλαν απλώς ένα e-mail σύμφωνα με το οποίο ενημέρωναν τους χρήστες και τα υποκείμενα της επεξεργασίας για τα δικαιώματά τους, για τα δεδομένα που κατέχουν και την ανανεωμένη πολιτική απορρήτου που ισχύει.

Newsletter GDPR, Newsletter GDPR, Newsletter GDPR,

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply