Υιοθεσία

Η υιοθεσία ανηλίκου τέκνου είναι ένας θεσμός που προστατεύεται ιδιαίτερα και αυστηρά από την ελληνική έννομη τάξη. Ο κύριος σκοπός των διατάξεων της υιοθεσίας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του υιοθετούμενου τέκνου. Γίνεται δηλαδή μία στάθμιση προτεραιοτήτων μεταξύ φυσικών γονέων, τέκνου και υποψηφίων θετών γονέων και αξιολουγούνται οι κοινωνικές συνθήκες οι πραγματικές συνθήκες το όφελος μιας τέτοιας ενέργειας προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι προς όφελος του παιδιού.

1. Ποιος μπορεί να υιοθετήσει.
Αυτός που είναι ικανός για δικαιοπραξία (δηλαδή κάποιος που δε στερείται των προϋποθέσεων ικανότητας {νομικής, σωματικής, πνευματικής} ) εφόσον είναι ηλικιακά μεταξύ 30-60 ετών.

2. Ποιοι πρέπει να είναι η ηλικιακή διαφορά των θετών γονέων και του τέκνου.
Η διαφορά τέκνου και θετού γονέα δε πρέπει να είναι κάτω από 18 χρόνια και δε πρέπει επίσης να ξεπερνάει τα πενήντα χρόνια. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο όταν ο ένας σύζυγος υιοθετήσει το τέκνο του άλλου συζύγου και σε ορισμένες εξαιρετικές πρεριπτώσεις που έχει κρίνει η νομολογία των δικαστηρίων.

3. Ποια διαδικασία ακολουθείται.
Η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως προς τούτο του υποψήφιου θετού γονέα, ο οποίος και θα συνεναίσει προς την υιοθεσία ενώπιον του δικαστηρίου.

4. Συναινέσεις.-χρόνος συναίνεσης
Για να ολοκληρωθεί η υιοθεσία απαραίτητη προύπόθεση είναι η συναίνεση των φυσικών γονέων του τέκνου προς πραγματοποίηση της υιοθεσίας. Οι βιολογικοί γονείς πρέπει να συνεναίσουν ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να μην παρακαμφθεί η βούλησή τους περί του αντιθέτου.
Η συναίνεση πρέπει να δύνεται αφού συμπληρώσει το ανήλικο τέκνο 3 μήνες ζωής, έτσι ώστε η συναίνεση των βιολογικών γονέων να μην είναι προϊόν εξαναγκασμού ή να μην δίδεταικάτω από τη πίεση της γέννας.

5. Προϋποθέσεις αναπλήρωσης της συναίνεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6. κοινωνική έρευνα.
Πριν ξεκινήσει η συζήτηση στο ακροατήριο διεξάγεται κοινωνική έρευνα από αναγνωρισμένη κονωνική υπηρεσία της χώρας, η οποία αποστέλλει το πόρισμα σφραγισμένο στο δικαστήριο. Εξετάζονται τόσο οι βιολογικοί όσο και θετοί γονείς.

7. Ένταξη στην νέα οικογένεια.
Με την τελεσιδικία της αποφάσεως διακόπτεται κάθε δεσμός (νομικός και πραγματικός) του ανηλίκου με τους βιολογικούς του γονείς και εντάσσεται στην οικογένεια των θετών.

Αυτές είναι μερικές από τις ποιο συνηθισμένες ερωτήσεις περί του αντικειμένου, οι οποίες αποτελούν τον απλούστερο τρόπο περιγραφής της καταστάσεως σε κάποιο που σκέφτεται να προχωρήσει με αυτό το τρόπο στη ζωή του.
Βέβαια το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται στη διαδικασία ιδρύματα που φιλοξενούν τα προς υιοθεσία τέκνα ή όταν οι βιολογικοί γονείς είναι αλλοδαποί ή όταν οι φυσικοί γονείς του τέκνου έχουν εξαφανιστεί και δεν είναι δυνατή η σσυναίνεσή τους ενώπιον του αρμοσίου δικαστηρίου.

Πάντως μετά την νέα τροποποίηση του νόμου πρεί της υιοθεσίας ξεπεράστηκαν κάποια εμπόδια αναφορικά με την αναπλήρωση της συναίνεσης των φυσικών γονέων χωρίς όμως αυτές οι αλλαγές να μπορούν να λύσουν τα εκατοντάδες προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της υιοθεσίας με την έκδοση δικαστικής αποφάσεως.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply