Σύμβαση Ανάπτυξης Ιστοσελίδας

Γνωστό ως contract killer. Το παρόν είναι μεταφορά από ιστοσελίδα γνωστών blogger. Πηγαίο κείμενο από τις ιστοσελίδες του Δημήτρη Δημητριάδη και του Γιάννη Κωνσταντακόπουλου

Επίσης στην ιστοσελίδα www.contract-killer.gr


Σύμβαση Ανάπτυξης Ιστοσελίδας

Ημερομηνία: [00/00/0000]
Μεταξύ των [όνομα της εταιρείας μας]
και [εταιρεία πελάτη]
Σύνοψη

Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας και να εκπληρώσουμε τους στόχους σας, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να έχουμε κάποια πράγματα καταγεγραμμένα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να γνωρίζουμε τι είναι τι, ποιος πρέπει να κάνει τι και τι προβλέπεται αν κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σύμβαση δε θα βρείτε δυσνόητους νομικούς όρους ή μεγάλα αποσπάσματα από κείμενα που δεν μπορούν να διαβαστούν. Δεν επιθυμούμε να σας παραπλανήσουμε ώστε να υπογράψετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε αργότερα. Επιθυμούμε την ασφάλεια και των δύο μερών τώρα και στο μέλλον.

Εν συντομία

Εσείς ([όνομα πελάτη]) μας προσλαμβάνετε ([όνομα εταιρείας]) με διεύθυνση [διεύθυνση] ώστε να [σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε ένα διαδικτυακό τόπο] με συνολικό κόστος [χρηματικό ποσό], όπως διαμορφώθηκε σε προηγούμενη επικοινωνία μας. Φυσικά, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό. Δηλαδή πρόκειται για μία ανάθεση εντολής από εσάς προς εμάς με νομικά δεσμευτικό περιεχόμενο για την ολοκλήρωση των εργασιών της μεταξύ μας συμβάσεως κατά τους όρους που περιγράφονται πιο κάτω:

Τι συμφωνούν και τα δύο μέρη;

Ως πελάτης μας έχετε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να επέμβετε σε αυτή τη σύμβαση ως αντιπρόσωπος της εταιρείας ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε. Συμφωνείτε να μας παρέχετε υλικό ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων και άλλων πληροφοριών όπως και όταν το χρειαστούμε, στη μορφή που θα σας ζητήσουμε. Συμφωνείτε να επιβλέπετε τη δουλειά μας και να μας παρέχετε σχόλια και υπογεγραμμένη έγκριση των διάφορων σταδίων της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι προθεσμίες δεσμεύουν και τα δύο μέρη και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεστε κι εσείς για τις ημερομηνίες που καθορίζουμε από κοινού και όπως φαίνονται στο Παράρτημα 1. Επίσης, συμφωνείτε να τηρήσετε το πρόγραμμα των πληρωμών όπως περιγράφεται στο τέλος αυτής της σύμβασης.

Έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε και θα τις παρέχουμε με τρόπο επαγγελματικό κι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που βλέπετε στο Παράρτημα 1. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστέρηση στην ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί το έργο ή που θα ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα του από τη στιγμή που έχετε εσείς καθυστερήσει στο να μας παρέχετε υλικό ή στο να εγκρίνετε την πρόοδο του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Επίσης δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα ή ανωτέρας βίας. Όταν η καθυστέρηση έγκρισης από την πλευρά σας του υλικού της δουλειάς μας ή της προόδου των συγκεκριμένων εργασιών μας είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει πλέον λόγος για την εκτέλεση της συμβάσεως τότε απλώς σας επιστρέφουμε το υλικό και δεν υφίστανται εκατέρωθεν οικονομικές και κάθε άλλου είδους απαιτήσεις. Επιπλέον, θα διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας παρέχετε.
Συγκεκριμένα τμήματα του έργου

Σχεδιασμός

Θα δημιουργήσουμε σχέδια (designs) για την αισθητική, τη διάταξη και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό και τη δυνατότητα από μέρους σας να κάνετε σε αυτόν δύο κύκλους επεμβάσεων. Αν δε μείνετε ευχαριστημένοι, θα πρέπει να μας πληρώσετε για το έργο που έχουμε παράξει μέχρι το σημείο αυτό και στη συνέχεια μπορείτε ή να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση ή να κάνετε επιπλέον επεμβάσεις με επιπλέον τίμημα, [χρηματικό ποσό] για κάθε νέο design.
XHTML/CSS πρότυπα διάταξης (layout templates)

Αν το έργο περιλαμβάνει συγγραφή κώδικα XHTML ή HTML και ανάπτυξη CSS, η συγγραφή κώδικα θα γίνει με έγκυρα XHTML 1.0 Strict αρχεία και με ανάπτυξη CSS2.1 + 3 αρχείων. Θα ελέγξουμε τον κώδικα που θα παράξουμε σε όλους τους σημαντικούς φυλλομετρητές (browsers), συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Apple, Microsoft, Mozilla και Opera. Επιπλέον, θα ελέγξουμε και θα επιβεβαιώσουμε μια παρόμοια εμφάνιση στον Microsoft Internet Explorer 6, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απολύτως ίδια με τους υπόλοιπους, καθώς πρόκειται για απαρχαιωμένο για τα δεδομένα του Διαδικτύου φυλλομετρητή.

Δε θα γίνει έλεγχος των αρχείων αυτών σε παλιότερους ή ξεπερασμένους φυλλομετρητές, όπως π.χ. Microsoft Internet Explorer 5 ή 5.5 για περιβάλλον Windows ή Mac, σε προηγούμενες εκδόσεις των Safari, Mozilla Firefox ή Opera, εκτός αν αυτό έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση που επιθυμείτε ακριβώς την ίδια ή παρόμοια εμφάνιση της ιστοσελίδας σας σε αυτούς τους φυλλομετρητές, τότε θα έχετε μία επιπλέον χρέωση [χρηματικό ποσό] ανά ημέρα ανάπτυξης κι ελέγχου.

Κείμενα

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συγγραφή κειμένων ή την καταχώριση περιεχομένου για το διαδικτυακό σας τόπο. Ωστόσο, θα είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε στην περίπτωση που χρειάζεστε κάτι τέτοιο, με χρέωση [χρηματικό ποσό] ανά ώρα για τη συγγραφή κειμένων ή την καταχώριση περιεχομένου.
Φωτογραφικό υλικό

Θα μας παρέχετε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Αν επιλέξετε να αγοράσετε φωτογραφίες από κάποιο διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας συστήσουμε τους καλύτερους από αυτούς. Στην περίπτωση που επιθυμείτε εμείς να επιλέξουμε φωτογραφίες από αντίστοιχες ιστοσελίδες, μπορούμε να το κάνουμε με χρέωση [χρηματικό ποσό] ανά ώρα και με δική μας ευθύνη.

Ασφαλώς κάθε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή ή υλική μορφή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που δεν έχετε εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε χρήση τους από εσάς.
Αλλαγές και αναθεωρήσεις

Γνωρίζουμε με βάση την εμπειρία μας ότι οι συμβάσεις στις οποίες έχει προαποφασιστεί το κόστος είναι σπάνια ωφέλιμες για εσάς, καθώς μπορεί να περιορίσουν τις ιδέες σας για το πως να φαίνονται κάποια πράγματα ή πως να λειτουργούν. Δεν επιθυμούμε να περιορίσουμε τις επιλογές σας ή την ευκαιρία να αλλάξετε άποψη για κάποια πράγματα.

Οι εκτιμώμενες τιμές στην αρχή αυτού του κειμένου βασίζονται στον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε για να ικανοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε πει ότι θέλετε να πετύχετε. Αν όμως έχετε αλλάξει γνώμη, θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα σελίδων ή ακόμα νέες πτυχές στη λειτουργικότητα, δε θα είναι πρόβλημα. Θα σας χρεώσουμε το κόστος ανά ημέρα που σας δώσαμε σε προηγούμενη επικοινωνία μας. Παράλληλα, πιθανόν να σας ζητήσουμε να καταγράψετε τα νέα χαρακτηριστικά του έργου ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις αλλαγές.

Τεχνική υποστήριξη

Πιθανόν να έχετε ήδη καλύψει το θέμα της φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Αν συμβαίνει αυτό, κανένα πρόβλημα. Αν όμως δε διαχειρίζεστε τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας, μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς για λογαριασμό σας σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους παροχείς φιλοξενίας. Θα σας χρεώσουμε ένα εφάπαξ ποσό για την εγκατάσταση του διαδικτυακού σας τόπου στο διακομιστή (server) συν την εγκατάσταση λογισμικού στατιστικών όπως π.χ. Mint ή Google Analytics και στην πορεία τις ανανεώσεις και τη διαχείριση του διακομιστή (server) όπως και την υποστήριξη σε τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

Δεν είμαστε εταιρία φιλοξενίας ιστοσελίδων, οπότε δεν προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη για τη φιλοξενία, τα email ή άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τέτοια θέματα. Αν χρειάζεστε υποστήριξη σε οτιδήποτε πέρα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με χρέωση [χρηματικό ποσό] ανά ώρα.

Νομικά θέματα

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή μεμονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν μας έχετε ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους. Ασφαλώς αποδέχεστε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της δουλειάς μας από εσάς. Για κάθε ζήτημα που θα προκύψει από τη παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της [πόλη]. Με την παρούσα συμφωνία και τα δύο μέρη ρητά αναγνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία μας (τηλεφωνική, μέσω email, μέσω FAX κλπ) με οποιοδήποτε τρόπο δεσμεύει τα δύο μέρη και αποτελεί παράρτημα της υπάρχουσας συμφωνίας. Η αναιτιολόγητη και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου διακοπή της συνεργασίας μας από υπαιτιότητά σας, σας ενέχει κατά τις διατάξεις του νόμου.

Εάν ένας όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.
Πνευματικά δικαιώματα

Εγγυάστε σε εμάς ότι οποιαδήποτε τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου που μας παρέχετε για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα ανήκει σε εσάς ή έχετε άδεια για να το χρησιμοποιήσετε και ότι το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, όταν μας παρέχετε τέτοιου είδους υλικό, μας απαλλάσσετε από κάθε πιθανή ευθύνη από τη χρήση τέτοιου υλικού για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης του έργου μας.

Όταν λάβουμε την τελική πληρωμή από εσάς τα πνευματικά δικαιώματα διαμορφώνονται ως εξής:

Ανήκουν σε εσάς τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιουργήσαμε για το έργο αυτό. Θα σας παραδώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων, το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε με προσοχή καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αντίγραφα ή να σας παραδώσουμε πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήσαμε κατά την παραγωγή τους.

Επίσης, ανήκουν σε εσάς τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που μας παρείχατε, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων XHTML και CSS και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το έργο. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο υλικό που ανήκει σε εμάς ή σε κάποιον τρίτο.

Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους όσα μαθαίνουμε, έτσι διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίσουμε και να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις (links) ως μέρος της δουλειάς μας, να γράψουμε για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία.

Πληρωμές

Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια μικρή εταιρεία να πληρώνεται σύμφωνα με όσα έχουμε συμφωνήσει μέσω αυτής της σύμβασης. Επίσης, είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το φιλικό επίπεδο και να ακολουθήσετε πιστά το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα πληρωμών χωρίς να συμφωνήσουμε και εμείς σ’ αυτό.

[Πρόγραμμα πληρωμών]
Σχετικά με την ισχύ της σύμβασης

Όπως γίνεται με τα εισιτήρια στο πάρκινγκ, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αυτή τη σύμβαση σε κάποιον άλλο, χωρίς την άδειά μας. Αυτή η σύμβαση παραμένει ενεργή και δεν υπάρχει λόγος να ανανεωθεί. Αν για κάποιο λόγο κάποιο τμήμα της είναι μη έγκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να ισχύουν.

Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε είναι απλή, οι προθέσεις είναι σοβαρές και αυτή η σύμβαση είναι ένα νόμιμο έγγραφο που μας δεσμεύει και έχει νομικές συνέπειες, υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και δη αυτών της [πόλη]. Και μην ξεχνάτε αυτούς τους ανθρώπους με τα μεγάλα σκυλιά.

Επίλογος

Υπογραφή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας [όνομα εταιρείας]
Υπογραφή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας [όνομα εταιρείας]
Ημερομηνία [00/00/0000]
Παράρτημα 1

Ημερομηνίες βασικών σταδίων του έργου

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply