Πρώτο Μέρος – Διαταγή Πληρωμής – Βασικές Προϋποθέσεις Έκδοσης – Επιδόσεις – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Σχετικά προηγούμενα άρθρα με τη διαταγή πληρωμής

1) Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

2) διαταγή πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ

3) διαταγή πληρωμής – επιταγή η λειτουργία της αγοράς

4) διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση – Πλειστηρισαμός – Ένδικα μέσα – Τειρεσίας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply