Πρόστιμα και Φόροι: Τι αλλάζει στις δικαστικές προσφυγές

Πρόστιμα και Φόροι: Τι αλλάζει στις δικαστικές προσφυγές

Πρόστιμα και Φόροι: Τι αλλάζει στις προσφυγές κατά των φορολογικών και τελωνειακών προστίμων.

Πρόστιμα και φόροι: Με το άρθρο 21 του νόμου 4446/2016 τροποποιήθηκε τ άρθρο 128 του Κώδικα Διοικητικής δικονομίας που αφορά την υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου για την δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Μέχρι και την 22-1-2017 απαιτείται η καταβολή αναλογικού παραβόλου 2% επί του προσβαλλόμενου ποσού με μέγιστο όριο όπως καθορίζεται στο νόμο και υποχρεωτική επίδοσης της προσφυγής στη Φορολογική ή Τελωνειακή αρχή.

Από την 23-1-2017 και εντεύθεν το αναλογικό παράβολο ορίζεται στο 1% επί του προσβαλλόμενου ποσού με μέγιστο όριο όπως καθορίζεται στο νόμο και ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η υποχρέωση επίδοσης της προσφυγής στη Φορολογική ή Τελωνειακή αρχή.

Στην πράξη είχαν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως με τις προθεσμίες κατάθεσης των προσφυγών, οι οποίες είν;αι 30 ημέρες από την επίδοση της απόρριψης της υποχρεωτικής (δικονομικά) ενδικοφανούς προσφυγής από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή 30 ημέρες από την μη απάντηση μετά από 120 ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, προσβάλλοντας την τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής.

Οι περισσότεροι κατέθεταν και δεν επέδιδαν, ή σε κάθε περίπτωση έπσευδαν να επιδόσουν την προσφυγή την τελευταία στιγμή προς την αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία άλλοτε δεν παραλάμβανε και παρέπεμπε τους επιμελητές στην κεντρική υπηρεσία της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών.

Η τελευταία στιγμή δεν ήταν μόνο επειδή θέλουμε να καταθέτουμε την τελευταία στιγμή πάντα, αλλά επειδή απαιτείται συγκεκριμένη προσδικασία και ιδιαίτερη γραφιοκρατία για την κατάεση μιας ενδικοφανούς προσφυγής. Εκτός του ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε υλική μορφή, πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να προσκομιστούν και σε CD, ενώ απαιτείται και ιδαίτερη υπεύθνη δήλωση ακρίβειας των στοιχείων που περιέχει το cd. Σε περίπτωση δε που το cd δεν μπορούσε να αναγνωστεί έπρεπε να βρεθεί τρόπο να αντικατασταθεί να επαναψηφιοποιηθούν όλα τα προσκομιζόμενα, αλλά και η ίδια προσφυγή με ότι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κατάργηση της επίδοσης και η συνακόλουθη μετάθεση της ευθύνης γνωστοποίησης της προσφυγής στην γραμματεία του δικαστηρίου είναι μια εύλογη διαδικασία, καθόσον για όλες τις άλλες προσφυγές ισχύει το ίδιο.

πρόστιμα και φόροι, πρόστιμα και φόροι

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply