Ειρ.Θεσνικης: Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο και έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

Ειρ.Θεσνικης: Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο και έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο.

Διχογνωμία στις διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής έχει προκαλέσει η ερμηνεία της διάταξης σύμφωνα με την οποία για την έκδοση της διαταγής πληρωμής απαιτείται η μίσθωση να αποδεικνύεται μέ ιδιωτικό έγγραφο που να φέρει την υπογραφή του οφειλέτη. Με αυτό το τρόπο αποδεικνύεται η ύπαρξη έγγραφου τύπου ως τυπική διαδικαστική προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια στις αστικές αλλά και στις εμπορικές μισθώσεις έχει καθιερωθεί η κατάρτιση ΜΟΝΟ ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και όχι του παραδοσιακού χειρόγραφου μισθωτηρίου όπως το γνωρίζαμε.

Επειδή ο φορολογικός νόμος υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες προκειμένου να δηλώσουν τα μισθώματα μιας μίσθωσης στη φορολογική τους δήλωση να καταρτίζουν ηλεκτρονική δήλωση μισθωμάτων, έχει ατονίσει η κατάρτιση χειρόγραφης μίσθωσης με όρους και προϋποθέσεις.

Στην πράξη δημιουργήθηκε ζήτημα όταν στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατατέθηκε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων όχι με χειρόγραφο μισθωτήριο αλλά με ηλεκτρονικό μισθωτήριο από το σύστημα TAXISNET.

Η πλευρά του ενοικιαστή ισχυρίστηκε ότι εν τοις πράγμασι δεν υφίσταται ο έγγραφος τύπος ως απλή τυπική και διαδικαστική προϋπόθεση έκδοσης διαταγής πληρωμής και ότι ο ιδιοκτήτης έπρεπε να καταθέσει αγωγή για τη διεκδίκηση  των μισθωμάτων. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ).

Η πλευρά του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εξομοιωθεί κατά τον ΚΠολΔ (άρθρο 444) με ιδιωτικό έγγραφο πλήρους αποδεικτικής δύναμης και ότι στην ουσία το έγγραφο αυτό εξομοιώνεται με το χειρόγραφο για τον νόμο, οπότε πληρούται η διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εγγράφου για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Ας μην λησμονούμε ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, καταρτίζεται μεν από τον ιδιοκτήτη με τους προσωπικούς του κωδικούς ταυτοποίησης του συστήματος TAXIS, ωστόσο, το ίδιο έγγραφο ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ή ΑΡΝΕΙΤΑΙ να αποδεχθεί ο ενοικιαστής, πάλι ηλεκτρονικά και χρησιμοποιώντας και ο ίδιος (ενοικιαστής) τους προσωπικούς του κωδικούς ταυτοποίησης στο σύστημα TAXIS. Με αυτό το τρόπο μάλιστα το σύστημα TAXIS επιβεβαιώνει ότι οι 2 πλευρές αυτοπρόσωπα συμφώνησαν ή δεν συμφώνησαν στους όρους μιας ηλεκτρονικής δήλωσης που αποκτά ισχύ εγγράφου από της αποδοχής του από αμφότερους.

Το δικαστήριο με το σκεπτικό του υιοθέτησε την άποψη ότι υφίσταται πράγματι ηλεκτρονικό έγγραφο που εξομοιώνεται με φυσικό έγγραφο κατά το νόμο επικαλούμενο το άρθρο 448 § 3 ΚΠολΔ σύμφωνα με το οποίο “οι απεικονίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 444 αποτελούν πλήρη απόδειξη με την επιφύλαξη του άρθρου 445“.

Σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου αυτού άρθρου “Έγγραφα ιδιωτικά, συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, εφόσον η γνησιότητά τους αναγνωρίστηκε ή αποδείχθηκε, αποτελούν πλήρη Απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου, επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.

Επίσης έχει κριθεί ότι η μηχανική απεικόνιση κειμένου είναι πρωτότυπο έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 444 ΚΠολΔ (ΑΠ203/2006)

Ως εκ τούτου δέχθηκε ότι ορθώς εξεδόθη διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και απέρριψε τις αιτιάσεις του ενοικιαστή για το αντίθετο.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply