Επιβολή ΦΠΑ 23% σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ νομικές υπηρεσίες

Επιβλήθηκε τελικώς ΦΠΑ στις διηγορικές υπηρεσίες 23%. Πλέον, το αίσθημα της δικαιοσύνης και η προσφυγή σε αυτή καθίστανται προνόμια των εχόντων την οικονομική δυνατότητα προσφυγής.

Εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμωρο αφού από τη μία με την υποτιθέμενη απελευθέρωση των επαγγελμάτων η πολιτεία επιχειρεί την διεύρυνση του ανταγωνισμού και τη μείωση των αμοιβών ενώ την ίδια στιγμή από την άλλη η Πολιτεία επιβάλλει αύξηση στις δικηγορικές και ευρύτερες νομικές υπηρεσίες κατά 23%.

Το ζήτημα έγκειται στο γεγονός ότι οι νομικές υπηρεσίες και γενικώς η  προσφυγή στη δικαιωσύνη αποτελεί το τελευταίο αποκούμπι του κάθε πολίτη αυτής της χώρας που ακροβατεί μεταξύ της ιδιωτικής και κρατικής αυθεραισίας και των δικαιωμάτων του που χρήζουν προστασίας.

Επίσης ένα ζήτημα δημιουργείται με το αν και κατά πόσο οι συλλειτουργεί της δικαιωσύνης, δικηγόροι, επιτελούν λειτούργημα υπηρετώντας τη Θέμιδα ή η όποια δρασητριότητά τους χαρακτηρίζεται ωμά και ψυχρά επάγγελμα-πνευματική εργασία.

Μέχρι και τις 22-6-2010 δεν είχε εκδοθεί εγκύκλιος που να διευκρινίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιβολής ΦΠΑ στα νοικά επαγγέλματα, ενώ είχε διαρεύσει ότι η επιβολή ΦΠΑ αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Παρόλα αυτά εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο οικονομικών και παραθέτω το σημαντικότερο τμήμα αυτής που αφορά όλους εμάς τους δικηγρόρους.

ΠΟΛ. 1100/24.6.2010: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του
ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

IV. Κατάργηση της απαλλαγής των υπηρεσιών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων
υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών.

Στη νέα διάταξη της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δεν περιλαμβάνονται
τα επαγγέλματα των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών
επιμελητών, κατά συνέπεια από 1.7.2010 οι υπηρεσίες των προσώπων αυτών υπάγονται στο ΦΠΑ
με τον κανονικό συντελεστή (23%). Η φορολογητέα αξία συνίσταται στο σύνολο της αμοιβής
των προσώπων αυτών, δηλαδή στο συνολικό ποσό που συνιστά την αντιπαροχή για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άμεσα με αυτή.

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Οσον αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως
προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως
επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από
αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία που
εκδίδονται από τους δικηγόρους θα πρέπει να αναγράφουν τη συνολική αμοιβή που
εισπράττεται από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη φορολογία
του εισοδήματός τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις η ελάχιστη
αμοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατά την
προείσπραξη αυτή θα πρέπει να εισπράττεται και ο αναλογών ΦΠΑ. Στη συνέχεια κατά την
απόδοση της αμοιβής στους δικηγόρους, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων κρατήσεων
θα αποδίδεται στους δικηγόρους και το σύνολο του ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί, προκειμένου να
αποδοθεί στο δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους
δικηγόρους.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη φορολογική αρχή για
τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασμό των δικηγόρων, καθώς και τον αναλογούντα
ΦΠΑ, υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Διευκρινίζεται τέλος ότι οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις
διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για
τις εν λόγω αμοιβές.

Μετά από όλα αυτά ας πάρουμε ένα παραδείγμα για να καταλάβετε ότι οι δικηγορικές και κατ’ επέκταση οι νομικές υπηρεσίες δεν είναι ακριβές, ακριβές τις κάνει το κράτος με τις επιλογές του.

παράδειγμα που εμπλέκει όλες τις νομικές υπηρεσίες.

επιθυμείτε να αγοράσετε ένα διαμέρισμα σε μία οικοδομή αξίας 200.000 ευρώ.

Σε αυτά επιβάλλεται

1) φόρος 23% στην νεόδμητη οικοδομή στο παραπάνω ποσό

2) ΦΜΑΠ (φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας εφόσον ξεπερνάτε το αφορολόγητο όριο)

3) Φόρο μεταβίβασης (εφόσον δεν πρόκειται για πρώτη κατοικία) περίπου 10% στο ως άνω ποσό (20.000 ευρώ)

3) ΦΠΑ 23% στις δικηγορικές υπηρεσίες δηλαδή 280 ευρώ επιπλέον

4) ΦΠΑ 23% στο συμβολαιογράφο δηλαδή επιπλέον πείπου 350 ευρώ

5) ΦΠΑ 23% στους άμισθους υποθηκοφύλακες για την μεταγραφή δηλαδή περίπου 900 ευρώ επιπλέον

6) ΦΠΑ 23% στους άμισθους υποθηκοφύλακες για την εγγραφή της προσημείωσης (εφόσον πάρετε δάνειο από τράπεζα περίπου 350 ευρώ επιπλέον.

Με λίγα λόγια η αγορά ενός ακινήτου πλέον κρίνεται απαγορευτική με αποτέλεσμα η οικονομία μας που επιτύγχανε ρυθμούς ανάπτυξης 4% πριν λίγα χρόνια εξαιτίας κυρίως της οικοδομής να βλέπουμε να βυθίζεται στην ύφεση εξαιτίας της τεχνιτής αύξησης του κόστους αγοραπωλησίας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

 1. Νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να αρθεί αυτή εξαίρεση. Άποψή μου είναι ότι σωστά επιβλήθηκε ΦΠΑ σε όλα τα επαγγέλματα. Η διάκριση αυτή ήταν σε βάρος του κράτους. Δε ξέρω αν θα δημοσιευτεί το συγκεκριμένο Post αλλά θεωρώ ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων θα οφελήσει την όλη κατάσταση.

  Alex Marf

 2. Ασφαλώς και δημοσιεύονται οι απόψεις που δεν προσβάλλουν και δεν είναι χυδαίες. Έχω ορισμένες παρατηρήσεις να κάνω στο συγκεκριμένο σχόλιο.

  1) Η μη επιβολή ΦΠΑ στα νομικά επαγγέλματα δεν αποτελούσε εξαίρεση αλλά ήταν για πολλά χρόνια Το κεντρικό πρόσωπο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ κράτους που ορίζει το Σύνταγμα. Δηλαδή το Σύνταγμα λέει ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα πρέπει να γίνετε από τον οποιονδήποτε όχι από αυτόν που έχει να πληρώσει 23% ακριβότερα την αίσθηση του δικαίου.

  2) Ο ΦΠΑ είναι ακριβώς η προστιθέμενη αξία στην ήδη κοστολογημένη υπηρεσία. Συνεπώς, με το κονδύλιο αυτό δεν επιβαρύνεται ο νομικός κόσμος αλλά ο απλός κόσμος. Σκεφτείτε να θέλει να αγοράσει ένα νέο ζευγάρι ένα σπίτι δικό του. Είναι πλέον απαγορευτικό. Δηλαδή το “κοινωνικό κράτος” καταδικάζει ένα νέο ζευγάρι να μείνει στο ενοίκιο ή να μη πραγματοποιήσει ποτέ το όνειρό του.

  3) Δεν ήταν καθόλου σε βάρος του κράτους. Οπως πολύ καλά γνωρίζετε όταν αυξάνεται η τιμή μειώνεται η ζήτηση άρα και τα έσοδα. Δηλαδή εάν κάποιος δικηγόρος έκανε 30 συμβόλαια σε όλη τη χρονιά το κράτος θα έπερνε 30 παραστάσεις και θα φορολογουταν για 30 αμοιβές. με το ΦΠΑ σας διαβεβαιώ ότι οι παρατάσεις συμβολαίων θα μειωθούν καά 80% έτσι θα κάνει 6 παραστάσεις και το κράτος δε θα ισοφαρίζει αυτά που έχασε, με την επιβολή του ΦΠΑ. Γιατί εάν ο δικηγόρος έχει κάνει έξοδα και έχει επιστροφή ΦΠΑ το κράτος θα του επιστρέψει το ποσό ενώ δε θα έχει εισπράξει τίποτα από την φορολογία εισοδήματος.

  4) Το δικηγορικό λειτούργημα ή επάγγελμα εαν το θέλετε (δεν συμφωνώ) ήταν ανοιχτο πάντοτε. Σήμερα είμαστε 45.000 χιλιάδες περίπου δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα. Σας φαίνετε κλειστό “το επάγγελμα”? Από πέρυσι μπορεί κάποιος Ρουμάνος δικηγόρος να εγκατασταθεί και να δικηγορεί στην Ελλάδα χωρίς να τον διώξει κανείς.

  Αυτές είναι μερικές παρατηρήσεις … Ελπίζω να σας κάλυψα … αλλιώς ε΄δω είμαστε πάλι για να συζητήσουμε.

Leave A Reply