Έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος – Αυστηρές Ποινές στους παραβάτες

Με πολυετή κάθειρξη, η οποία θα συνοδεύει την δήμευση της περιουσίας όλων όσων αποδειχθεί ότι

1) επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις,

2) που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ,

3) που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια,

4) οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα επιβάλλεται άρση του τραπεζικού τους απορρήτου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι παραβάσεις οι οποίες θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι:

1)  η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ)

2) η μη καταβολή στο δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ

3)  η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή απεκρύβησαν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ

4) η μη απόδοση στο δημόσιο φόρου πλοίων εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

5)  η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση

6)  η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας

7) τα αδικήματα λαθρεμπορίας.

Επιτέλους το ελληνικό κράτος διαπίστωσε ότι ξεπλένεται χρήμα στις συναλλαγές. Το ζήτημα που ανακύπτει είναι όμως εάν και καά πόσο ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο, δεδομένου ότι τόσα χρόνια μάθαμε ότι όταν έρχονται οι μεν φεύγουν οι δε και το αντίστροφο, με αποτέλεσμα η κρατική μηχανή να αδυνατεί να προσαρμοδτεί στις νέες απαιτήσεις. Από την άλλη υπάρχουν ακόμη δημόσιες υπηρεσίες που τηρούν πρωτόκολλο στα μπακαλοντέφτερα και πνίγονται στις στίβες και το χαρτομάνι των άχρηστων αιτήσεων καιο δηλώσεων.

Ασφαλώς και πρέπει να αυστηροποιηθούν τα πράγματα όχι μόνο για να αυξήσει τα έσοδα του το κράτος αλλά γιατί πρέπει επιτέλους να παταχθεί το φαινόμενο του ξέπλύματος χρήματος και της νομιμοποίησης με όποιο τρόπο των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply