ανείσπρακτα ενοίκια 2016

Ανείσπρακτα ενοίκια 2016: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην σας φορολογήσουν

Ανείσπρακτα ενοίκια 2015: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην τα φορολογηθείτε. Σας έχουμε έτοιμη την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Κατεβάστε τα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας κα...
Read More

ομολογιακό δάνειο – ΕφΑθ:Αδικοπρακτική ευθύνη Υποθηκοφύλακα για αμοιβή πέραν των παγίων σε εγγραφή προσημείωσης από Ομολογιακό δάνειο.

Ενδιαφέρουσα απόφαση από το Εφετείο Αθηνώνν σε μια προβληματική μέχρι και σήμερα διαδικασία με την εγγραφή προσημείωσης από ομολογιακό δάνειο. ...
Read More

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

Σχόλιο σε άρθρο του γνωστού ειδησεογραφικού portal capital.gr. Ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ ιδιοκτητών

Σχόλιο σε άρθρο του γνωστού ειδησεογραφικού portal capital.gr. Ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ ιδιοκτητών για να ανταποκριθούν στην εφορία. Δείτε το capital.gr...
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

χαράτσι δεη 2013: ΠΠρΑθ. Αντισυνταγματικό το «χαράτσι» (ΕΕΤΗΔΕ), άρθρο 53 ν. 4021/11 – Υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μη διακόπτει ηλεκτροδότηση και μην ενσωματώνει το ειδικό τέλος στους λογαριασμούς – Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση – Έφεση και αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας θα καταθέσει το Δημόσιο.

χαράτσι δεη 2013: ΠΠρΑθ. Αντισυνταγματικό το "χαράτσι" (ΕΕΤΗΔΕ) 53 ν. 4021/11 - Υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μη διακόπτει ηλεκτροδότηση και μην ενσωματώνει το ειδικό τέλος στους λογ...
Read More

δεη ειδικο τελοσ ακινητων: ΟλΣτΕ 1972/2012: Είσπραξη ΕΕΤΗΔΕ μέσω ΔΕΗ – Συνταγματικότητα και αντίθετη μειοψηφία.

δεη ειδικο τελοσ ακινητων Το ζήτημα απασχόλησε την ολομέλεια του ΣτΕ, αναφορικά με την επίμαχη διάταξη του Υπουργού, η οποία αναφερόταν στην είσπραξη του ειδικού τ...
Read More

εετηδε- Προσωρινές διαταγές VS ΕΕΤΗΔΕ – Τί έχει συμβεί και τι πρέπει να ξέρετε – Αναστολή διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος λόγω μη πληρωμής του έκτακτου τέλους

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και μεσολάβησαν οι εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, τα πρωτοδικεία της χώρας και κυρίως το Πρωτοδικείο Θ...
Read More

ΠΟΛ. 1145/5-7-2011: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή.

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3522/2006, επιβάλλεται φόρος εισοδήματ...
Read More

Όριο Συναλλαγών για εμπόρους και επιχειρήσεις – 3.000 € για το 2011 και 1.500 € για το 2012. Εξόφληση αγαθών και υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέ...
Read More