Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

κώδικας φορολογίας εισοδήματος: Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσ...
Read More

Παράνομοι και καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις Τραπεζών – Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής ΓΟΣ που έχουν κριθεί παράνομοι με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Δείτε εδώ την απόφαση 2037/2014 του Αρείου Πάγου αναφορικά με το ζήτημα αυτό την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β’ 1353) απόφασης του Υπουρ...
Read More

ΠΟΛ. 1027/9-2-2011: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες – όρια στις συναλλαγές με μετρητά.

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Όριο συναλλαγής. 1. Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται...
Read More