Πρoστατευμένο: υπόδειγμα συναινετικό διαζύγιο : Υπόδειγμα αίτησης συναινετικού διαζυγίου μετά το νόμο 4055/2012

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Απόφαση Μον.Πρωτ.Αλεξανδρούπολης. εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου – αρκεί η κίνηση της διαδικασίας μόνο από το γονέα που έχει την επιμέλεια έστω και αν ο άλλος γονέας αρνείται να συμπράξει.

ο αιτών, ως έχων την αποκλειστική άσκηση της επιμελείας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων δικαιούται μόνος και χωρίς τη σύμπραξη της καθ' ης η αίτηση, να...
Read More