η αποποίηση της κληρονομιάς

Η αποποίηση της κληρονομιάς: 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούνται στη κληρονομιά.

Η αποποίηση της κληρονομιάς: 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούν...
Read More
διαθηκη και κληρονομητηριο

κληρονομιά χωρίς διαθήκη – Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους.

Ποιοι καλούνται στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά και τι ποσοστό κληρονομούν....
Read More

Σχόλιο σε άρθρο του γνωστού ειδησεογραφικού portal capital.gr. Ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ ιδιοκτητών

Σχόλιο σε άρθρο του γνωστού ειδησεογραφικού portal capital.gr. Ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ ιδιοκτητών για να ανταποκριθούν στην εφορία. Δείτε το capital.gr...
Read More

Πρoστατευμένο: υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας: Καταστατικο και πράξη σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), όπως γίνονται αποδεκτά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση για τους ελάχιστους απαιτούμενους όρους.

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Πιστοποιητικό Νομιμότητας από Πολεοδομική Παράβαση (Νέος νόμος Αυθαιρέτων 4014/2011 ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011)

Μετά την δημοσίευση του ως άνω νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή από την 21-9-2011 όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να έχο...
Read More

Άρση περιορισμών μεταβιβάσεων ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (παράγραφος 1 του άρθρου 114 Ν.3978/2011,ΦΕΚ Α 137/16.6.2011)

Προϊσχύον Καθεστώς Μεταβίβασης Ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές Το ελληνικό κράτος από το έτος 1990 έχει θεσπίσει με νόμο την απαγόρευση κατάρτισης ενοχικών ή εμπ...
Read More

Η διαθήκη – ιδιόγραφη, δημόσια – ανάκληση – δημοσίευση

Η διαθήκη - ιδιόγραφη, δημόσια Ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις στο ζήτημα της διαθήκης και όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον για της αποδοχή ή προσβολή της....
Read More