διοικητικές προσφυγές: Καταργείται η άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη – Η Γενική Γραμματεία Εσόδων υποκαθιστά τα Διοικητικά δικαστήρια της χώρας – Επιβολή ενδικοφανούς προσφυγής για φορολογικές υποθέσεις – Νομικός και Ουσιαστικός έλεγχος της υπόθεσης και δικαιοδοτική κρίση από επιτροπή του Υπουργείου σε διοικητικές προσφυγές – Υποχρεωτική καταβολή του 50% της οφειλής από το φορολογούμενο χωρίς αναστολή της εκτελεστότητας της πράξης!!!

διοικητικές προσφυγές: Η Γενική Γραμματεία Εσόδων υποκαθιστά τα Διοικητικά δικαστήρια της χώρας - Επιβολή ενδικοφανούς προσφυγής για φορολογικές υποθέσεις - Νομι...
Read More

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

κώδικας φορολογίας εισοδήματος: Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσ...
Read More

κοινωφελής εργασία αντί ποινής: Ν.4093/2012. Μετατροπή της ποινής σε χρηματική -κοινωφελής εργασία ή μετατροπή της δικαιοσύνης σε εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους;

κοινωφελής εργασία αντί ποινής: Ν.4093/2012. Μετατροπή της ποινής σε χρηματική -κοινωφελής εργασία ή η δικαιοσύνης σε ρόλο ισπρακτικού μηχανισμό;...
Read More

Τακτοποίηση αυθαιρέτων και προβλήματα με τους συνιδιοκτήτες σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί ορι...
Read More

Πιστοποιητικό Νομιμότητας από Πολεοδομική Παράβαση (Νέος νόμος Αυθαιρέτων 4014/2011 ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011)

Μετά την δημοσίευση του ως άνω νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή από την 21-9-2011 όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να έχο...
Read More

Ανυπότακτοι – Λιποτάκτες – Χρηματικό Πρόστιμο από τα Στρατολογικά Γραφεία – Είσπραξη από ΔΟΥ

Καθορισμός του ύψους του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους Το χρηματικό πρόστιμο, που επιβάλλεται κατ’ εφαρμογ...
Read More

Διαταγή Πληρωμής σε βάρος Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ από πολιτικά δικαστήρια

Αριθμός 2347/2009 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα ...
Read More

Χρηματοδότηση Συνδυασμών για τις Εκλογές της Τοπικής Αυτοδικήκησης – Απαγορεύσεις

Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων...
Read More