η αποποίηση της κληρονομιάς

Η αποποίηση της κληρονομιάς: 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούνται στη κληρονομιά.

Η αποποίηση της κληρονομιάς: 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούν...
Read More
διαθηκη και κληρονομητηριο

κληρονομιά χωρίς διαθήκη – Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους.

Ποιοι καλούνται στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά και τι ποσοστό κληρονομούν....
Read More

ΜΠρωτΑθ – ΜΠρΧανίων – Αντισυνταγματική η αύξηση στο δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές.

δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές. Αποφάσεις βόμβα από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια της χώρας χαρακτηρίζονται οι 669/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ...
Read More

μεταφορά ύλης στο ειρηνοδικείο: To Πρώτο Μεγάλο Πλήγμα στις πρόσφατες Αλλαγές του ΚΠολΔ – ΑΚ. Αναστέλλεται για την 1-3-2013 η μεταφορά της ύλης από το Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο για μια σειρά υποθέσεων εκουσίας όπως αυτά προβλεπόταν στον πρόσφατο Νόμο 4055/2012.

μεταφορά ύλης στο ειρηνοδικείο Κάποιοι από εμάς τα λέγαμε και μάλιστα δημοσίως. ΔΕΝ γίνεται μια δίκη δικαιότερη όταν μεταφέρεται η ύλη από το Πρωτοδικείο στο Ειρην...
Read More

νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012) – μέρος ΙΙΙ

νέος οικοδομικός κανονισμός 4. Για τις ενστάσεις αποφασίζει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3, το δημοτικό συμβούλιο, το...
Read More

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012) – Μέρος ΙΙ

οικοδομικός κανονισμός Δείτε το μέρος ΙΙΙ Τα υπόσκαψα κτίρια κατασκευάζονται μετά από έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Για την εξασφάλιση αερισμο...
Read More

Ο νέος γενικός οικοδομικός κανονισμός – ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012) – Μέρος Ι

γενικός οικοδομικός κανονισμός Δείτε το Μέρος ΙΙ Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του π...
Read More

διαθηκη και κληρονομητηριο. N.4055/2012. Νέες διαδικασίες δημοσίευσης και έκδοσης.

διαθηκη και κληρονομητηριο: Μετά τις αλλαγές του νέου νόμου για τη δίκαιη δίκη τόσο η δημοσίευση διαθήκης όσο και η έκδοση του κληρονομητηρίου υπάγονται πλέον στο ...
Read More

Επιχειρησιακές συμβάσεις – Μεσολάβηση – Διαιτησία – Μερική απασχόληση

Είναι γεγονός πλέον. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργσίας έχουν από το νόμο αυξημένη ισχύ, αφού πλέον μπορούν και υπερισχύουν από τις κλαδικές συμβάσεις όχι όμως τη...
Read More

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ και ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ εργαζομένων μετά το νέο εργασιακό νόμο

Πως καθορίζονται τα νέα όρια των ομαδικών απολύσεων, οι αποζημιώσεις για την απόλυση, η προειδοποίηση του εργοδότη, το καθεστώς των υπερωριών και της μερικής απασ...
Read More