ιδιωτικα συμφωνητικα δικηγορων : ΠΟΛ. 1186/21-9-2012: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους.

ιδιωτικα συμφωνητικα δικηγορων: ΠΟΛ. 1186/21-9-2012: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με πελάτες....
Read More

Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ – ν. 4076/2012 – Προσθήκες – Τροποποιήσεις του προηγούμενου νόμου 4009/2011

Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ - ν. 4076/2012. Οι τροποποιήσεις στα όργανα λειτουργίας των ΑΕΙ, στη χρηματοδότηση και στη Διοίκηση των Πανεπιστημίων...
Read More

επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης: Συνέντευξη για το ν/σ περί επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης και αποσυμφώρησης φυλακών στο έγκυρο δημοσιογραφικό portal «Κουτί Της Πανδώρας» 23-12-2011 – http://www.koutipandoras.gr/

Συνέντευξη για το ν/σ περί επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης και αποσυμφώρησης φυλακών στο έγκυρο δημοσιογραφικό portal "Κουτί Της Πανδώρας" 23-12-2011 - http://www.koutipandoras.gr...
Read More

N.4055/2012. Εγγραφή και άρση προσημείωσης υποθήκης από τα ειρηνοδικεία

Εγγραφή και άρση της προσημείωσης από τα ειρηνοδικεία N.4055/2012 Η διαδικασία εγγραφής και άρσης της προσημείωσης υποθήκης ανατίθεται πλέον στα ειρηνοδικεία της χώρα...
Read More

αποσυμφόρηση των φυλακών- Νόμος 4043/2012 – Νέες προϋποθέσεις για υπό όρους απόλυση αλλά με πιθανότητες ανάκλησης

αποσυμφόρηση των φυλακών   Ποιοί τελικά αποφυλακίζονται – Δείτε προυποθέσεις αποφυλάκισης Απόλυση κρατουμένων υπό τον όρο της ανάκλησης 1. Κρατούμενοι οι οπο...
Read More

Τακτοποίηση αυθαιρέτων και προβλήματα με τους συνιδιοκτήτες σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί ορι...
Read More

Εισφορά Αλληλεγγύης – Ρητή Δήλωση Επιφύλαξης – Ειδικό Εκκαθαριστικό – ν. 3986/2011

Το κείμενο της ρητής δήλωσης επιφύλαξης παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο, αφού πρώτα καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό, να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού...
Read More

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Εγγυήσεις 30 ΔΙΣ Ευρώ σε Τράπεζες

(ΦΕΚ Α 203 14.9.2011) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα 1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/ 6-5-2011 απόφασης του Υφυπου...
Read More

Πιστοποιητικό Νομιμότητας από Πολεοδομική Παράβαση (Νέος νόμος Αυθαιρέτων 4014/2011 ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011)

Μετά την δημοσίευση του ως άνω νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή από την 21-9-2011 όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να έχο...
Read More

O νέος νόμος για την εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ – Ολόκληρο το κείμενο

ΔΕΙΤΕ τις τροποποιήσεις του παρόντος νόμου από τον 4076/2012 εδώ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. 1. Η ανώτατη ε...
Read More