Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

κώδικας φορολογίας εισοδήματος: Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσ...
Read More

ΜΠρΘεσ/νικης – απορρίπτει αγωγή εργαζομένου stage στον ΟΑΕΔ. «H σύμβαση μαθητείας δε μπορεί να θεωρηθεί αορίστου χρόνου»

Ο αγώνας πολλών συνανθρώπων μας να θεμελιώσουν δικαιώματα και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις απολύσεως από ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που τους απασχολούσαν με σύμβαση μαθητείας S...
Read More

αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011: Εργόσημο – Έκδοση – Εξαργύρωση – Ακύρωση – Επανέκδοση – Περιορισμοί – Ασφαλιστικές Εισφορές – ΥΑ 14913/343/Φ10034 (ΦΕΚ Β΄ 1586/01.07.2011) Προδιαγραφές του Εργοσήμου.

αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011 ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ 1. Η έκδοση και ...
Read More

Ολομέλεια Αρείου Πάγου για τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε οργανισμό ευρύτερου δημόσιου τομέα – Μόνιμες και διαρκείς ανάγκες – Οι συμβάσεις θεωρούνται αορίστου χρόνου.

Το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε οργανισμό του ευρύτερου δημό...
Read More

6.000 συμβασιούχοι για όλο το 2011 σε όλους τους Δήμους

Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα" (ΦΕΚ 280/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί κα...
Read More

Πρωτόδικη απόφαση – Απόλυση εργαζόμενου μεταξύ άλλων και για επισκέψεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης – Απόρριψη αγωγής εργαζομένου

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Απόφαση ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ – απορρίπτει αγωγή εργαζομένης για άκυρη άλλως καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης ...
Read More

Εργαζόμεοι με stage – δικαστική απόφαση απορρίπτει αγωγή – αδύνατη μονιμοποίηση

Mέρος Δικαστικής απόφασης για stage – Απορρίπτει αγωγή (…) Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του...
Read More

Επιχειρησιακές συμβάσεις – Μεσολάβηση – Διαιτησία – Μερική απασχόληση

Είναι γεγονός πλέον. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργσίας έχουν από το νόμο αυξημένη ισχύ, αφού πλέον μπορούν και υπερισχύουν από τις κλαδικές συμβάσεις όχι όμως τη...
Read More