πλειστηριασμοί με το νεο κπολδ

Πως να σώσετε το σπίτι σας από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς με βάση το νέο ΚΠολΔ.

Πλειστηριασμοί με το νεο ΚΠολΔ. πλειστηριασμοί με το νεο ΚΠολΔ. Σαρωτικές αλλαγές έχουν γίνει με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε όλα τα κεφάλαιά του, αναθεωρώ...
Read More

τειρεσίας: Ομαδική διαγραφή χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από τις μαύρες λίστες του τερεσίας Α.Ε. – Ελαστικοί όροι εγγραφής και δεύτερη ευκαιρία.

τειρεσίας: Ομαδική διαγραφή χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από τις μαύρες λίστες του τερεσίας Α.Ε. - Ελαστικοί όροι εγγραφής και δεύτερη ευκαιρία....
Read More

Με συμψηφισμό στις τραπεζικές καταθέσεις θα σβήσουν τα κόκκινα δάνεια. Το κούρεμα των καταθέσεων με άλλη μορφή εφαρμόζεται και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα- Η νέα μορφή κουρέματος ονομάζεται συμψηφισμός στις τραπεζικές καταθέσεις! #daneia, # trapezes, # yperxreomena

Με συμψηφισμό στις τραπεζικές καταθέσεις θα σβήσουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Οι καταθέσεις θα μηδενιστούν και αυτό θα επιτευχθεί με αναγκαστικό συμψηφι...
Read More

ομολογιακό δάνειο – ΕφΑθ:Αδικοπρακτική ευθύνη Υποθηκοφύλακα για αμοιβή πέραν των παγίων σε εγγραφή προσημείωσης από Ομολογιακό δάνειο.

Ενδιαφέρουσα απόφαση από το Εφετείο Αθηνώνν σε μια προβληματική μέχρι και σήμερα διαδικασία με την εγγραφή προσημείωσης από ομολογιακό δάνειο. ...
Read More

διαταγή πληρωμής κατά δήμου – Άρειος Πάγος: Τέλος οι διαταγές πληρωμής κατά Δήμων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και δημοσίου. Ανείσπρακτες όλες οι απαιτήσεις ιδιωτών που πρέπει να στραφούν στα αρμόδια δικαστήρια

Άρειος Πάγος: Τέλος οι διαταγές πληρωμής κατά Δήμων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και δημοσίου. δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από δια...
Read More

Απόδοση Κατασχεθέντων: Τέλος για τους ιδιοκτήτες η απόδοση κατασχεθέντων οχημάτων από παράνομες δραστηριότητες, ακόμη και με απόφαση αθώωσης.

Απόδοση Κατασχεθέντων :Τέλος αποτελεί για τους ιδιοκτήτες οχημάτων (χερσαίων, πλωτών και εναέριων) η απόδοση των οχημάτων αυτών που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές ...
Read More

δικαστικό ένσημο: Προκλητική αύξηση δικαστικού ενσήμου στο 8 τοις χιλοις – Καταβολές επιπλέον ποσών υπέρ ΤΝ και Ταμείου προνοίας δικηγόρων και χαρτόσημο – ν. 4093/2012 – Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για τον πιστωτή καθίσταται απαγορευτική!!!

δικαστικό ένσημο Αντισυνταγματική η αύξηση του δικαστικού ενσήμου σύμφωνα με δικαστική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθώς και αντισυνταγματική η επιβολή τη...
Read More

αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών και οφειλών επιβάλλει το ΙΚΑ

αναγκαστικά μέτρα για είσπραξη εισφορών   ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ   ΘΕΜΑ : «Άμεση λή...
Read More

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ερημοδικία Εναγομένου Τεκμήριο Ομολογίας – Ερημοδικία Ενάγοντος – Δικαστικός συμβιβασμός – Αποδεικτικά μέσα – Ιδιωτικά έγγραφα – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος V

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ερημοδικία Εναγομένου Τεκμήριο Ομολογίας - Ερημοδικία Ενάγοντος - Δικαστικός συμβιβασμός - Αποδεικτικά μέσα - Ιδι...
Read More

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων-προσθήκης στο Μονομελές και το Πολυμελές – Κλήτευση στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση – Ανταγωγή – Μέσα επίθεσης και άμυνας – Αποδεικτικά μέσα και διαδικασία στο ακροατήριο – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος IV

Δείτε το Μέρος Ι Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) Δείτε το Μέρος ΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) Δείτε το Μέρος ΙΙΙ Αλλαγές στο Κώδ...
Read More