Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

Ηλεκτρονικό παράβολο e-παράβολο – Πολ 1117/2013

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας ...
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

ΜΠρωτΑθ – ΜΠρΧανίων – Αντισυνταγματική η αύξηση στο δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές.

δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές. Αποφάσεις βόμβα από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια της χώρας χαρακτηρίζονται οι 669/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ...
Read More

εμβάσματα εξωτερικού :Τι να κάνετε, εάν λάβατε ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα εμβάσματα που βγάλατε στο εξωτερικό, του Νίκου Σιαμακη, με Αποψη

εμβάσματα εξωτερικού Τι να κάνετε, εάν λάβατε ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα εμβάσματα που βγάλατε στο εξωτερικό, του Νίκου Σιαμακη, με Αποψη...
Read More

χαράτσι δεη 2013: ΠΠρΑθ. Αντισυνταγματικό το «χαράτσι» (ΕΕΤΗΔΕ), άρθρο 53 ν. 4021/11 – Υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μη διακόπτει ηλεκτροδότηση και μην ενσωματώνει το ειδικό τέλος στους λογαριασμούς – Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση – Έφεση και αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας θα καταθέσει το Δημόσιο.

χαράτσι δεη 2013: ΠΠρΑθ. Αντισυνταγματικό το "χαράτσι" (ΕΕΤΗΔΕ) 53 ν. 4021/11 - Υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μη διακόπτει ηλεκτροδότηση και μην ενσωματώνει το ειδικό τέλος στους λογ...
Read More

ιδιωτικα συμφωνητικα δικηγορων : ΠΟΛ. 1186/21-9-2012: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους.

ιδιωτικα συμφωνητικα δικηγορων: ΠΟΛ. 1186/21-9-2012: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με πελάτες....
Read More

απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων: Όλες οι αλλαγές που προβλέπονται για το άνοιγμα του επαγγέλματος του δικηγόρου. ν.4038/2012

απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων 1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235) προστίθεται άρθρο 38Α, ως εξής: «Αρθρο 38Α 1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώ...
Read More

Μειωμένο Τέλος με τη ΔΕΗ για ανάπηρους και Πολύτεκνους με προϋποθέσεις.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, από τότε που ...
Read More

ΔΕΗ – Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε – Δημοσίευση στο δημοφιλές ειδησεογραφικό portal – capital.gr (30-11-2011)

Όταν τίθεται σε εφαρμογή το τελευταίο διάστημα ένα οικονομικής φύσης μέτρο που επιβαρύνει το σύνολο του πληθυσμού το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι εάν το μέτρο ...
Read More