ομολογιακό δάνειο – ΕφΑθ:Αδικοπρακτική ευθύνη Υποθηκοφύλακα για αμοιβή πέραν των παγίων σε εγγραφή προσημείωσης από Ομολογιακό δάνειο.

Ενδιαφέρουσα απόφαση από το Εφετείο Αθηνώνν σε μια προβληματική μέχρι και σήμερα διαδικασία με την εγγραφή προσημείωσης από ομολογιακό δάνειο. ...
Read More

παράβολο έφεσης – Νομοθετική παρέμβαση – Ένα παράβολο ανεξαρτήτως αριθμού εκκαλούντων και μηνυτών – Καμία μέριμνα για την επιστροφή παραβόλων που καταβλήθηκαν άσκοπα.

παράβολο έφεσης 4139/2013.Ένα παράβολο ανεξαρτήτως αριθμού εκκαλούντων Νομοθετική παρέμβαση - Ένα παράβολο έφεσης για όλους τους εκκαλούντες. ...
Read More

Παράβολο έφεσης 200 ευρώ: 162/2013 Εφ Θεσ/νίκης: Eνιαίο παραβόλο έφεσης 200 ευρώ από όλους τους εκκαλούντες στο ίδιο δικόγραφο έφεσης, ανεξάρτητα από το αν συνδέονται μεταξύ τους με απλή ή αναγκαστική ομοδικία.

Παράβολο έφεσης 200 ευρώ. Eνιαίο παράβολο έφεσης 200 ευρώ από όλους τους εκκαλούντες στο ίδιο δικόγραφο έφεσης για όλους τους ομόδικους της έφεσης....
Read More

παράβολο κατάθεσης έφεσης: Απόφαση Βόμβα – ΕφΑθ:4606/2012 – Απαράδεκτη έφεση λόγω μη πληρωμής παραβόλου 200 Euro από όλους τους απλούς ομόδικους-εκκαλούντες

παράβολο κατάθεσης έφεσης Μεγάλο προβληματισμό προκάλεσε στο νομικό κόσμο η απόφαση 4606/2012 του πολιτικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη επε...
Read More

Τελεσίδικα νόμιμη η απεργία σε εκδοτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης

το Εφετείο αξιολόγησε το περιεχόμενο της έφεσης και τα σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων πλευρών και με την με αριθμό 1225/8-6-2012 έκρινε ότι η απεργία ήταν α...
Read More

διαζύγια express – με κοινή συμφωνία των συζύγων – από 2-4-2012

διαζύγια express Με την τελευταία τροποποίηση του ΑΚ 1441 (άρθρ. 3 Ν. 4055/2012) στα συναινετικά διαζύγια(διαζύγια express), επέρχονται αλλαγές στον τρόπο έκδοσης πλέον των συναιν...
Read More

δικαστικό ένσημο εξαιρέσεις – Υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγωνριστικές αγωγές – Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την δίκαιη δίκη

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγωνριστικές αγωγές - Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο άρθρο 21 για την δί...
Read More

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ερημοδικία Εναγομένου Τεκμήριο Ομολογίας – Ερημοδικία Ενάγοντος – Δικαστικός συμβιβασμός – Αποδεικτικά μέσα – Ιδιωτικά έγγραφα – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος V

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ερημοδικία Εναγομένου Τεκμήριο Ομολογίας - Ερημοδικία Ενάγοντος - Δικαστικός συμβιβασμός - Αποδεικτικά μέσα - Ιδι...
Read More

ΠΟΛ. 1182/26-8-2011 Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. 13% ή 23%

Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» και κατόπιν της εγκυκλί...
Read More

Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων-προσθήκης στο Μονομελές και το Πολυμελές – Κλήτευση στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση – Ανταγωγή – Μέσα επίθεσης και άμυνας – Αποδεικτικά μέσα και διαδικασία στο ακροατήριο – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος IV

Δείτε το Μέρος Ι Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) Δείτε το Μέρος ΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) Δείτε το Μέρος ΙΙΙ Αλλαγές στο Κώδ...
Read More