Πρoστατευμένο: υπόδειγμα συναινετικό διαζύγιο : Υπόδειγμα αίτησης συναινετικού διαζυγίου μετά το νόμο 4055/2012

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Απόφαση Μον.Πρωτ.Αλεξανδρούπολης. εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου – αρκεί η κίνηση της διαδικασίας μόνο από το γονέα που έχει την επιμέλεια έστω και αν ο άλλος γονέας αρνείται να συμπράξει.

ο αιτών, ως έχων την αποκλειστική άσκηση της επιμελείας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων δικαιούται μόνος και χωρίς τη σύμπραξη της καθ' ης η αίτηση, να...
Read More

συναινετικό διαζύγιο: N.4055/2012. Τι αλλάζει στο συναινετικό διαζύγιο – Τροποποίηση του άρθρου 1438 και 1441 ΑΚ – νόμος για τη δίκαιη δίκη

Συναινετικό διαζύγιο - Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης - Απεμπλοκή από την δικαστική διαδικασία...
Read More

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά: Το συναινετικό διαζύγιο – Όροι και Προϋποθέσεις – Πρακτική εφαρμογή

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά Τί είναι το συναινετικό διαζύγιο Είναι η κοινή βούληση των συζύγων για την λύση του γάμου τους χωρίς αντιδικία. Προϋποθέσεις γ...
Read More