Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

υποχρέωση καταβολής διατροφής: ΓνΕισΑΠ: Εισαγγελική παραγγελία για περιουσιακές πληροφορίες από ΔΟΥ κατά υπόχρεων διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής: Το άρθρο 51 παρ. 7α του νόμου 3842/2010 δίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης φορολογικών στοιχείων ακινήτων υποχρέων προς διατροφή, όταν υφίστα...
Read More