εμπορικές μισθώσεις νέος νόμος απελευθέρωσης: Ο «καυγάς» μεταξύ ιδιοκτητών και επαγγελματιών ξεκίνησε

εμπορικές μισθώσεις νέος νόμος απελευθέρωσης   Μείωση μισθώματος με δικαστική απόφαση Μείωση μισθώματος εμπορικών μισθώσεων Εμπορικές μσιθώσεις καταγγελία 2015...
Read More

επικουρικό κεφάλαιο – Αντισυνταγματική η διάταξη για περιορισμό ευθύνης επικουρικού κεφαλαίου από πλήθος πρωτόδικων αποφάσεων

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνει η θεμελίωση της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 4 του νόμου 4092 / 2012.Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη το επικουρικό κεφάλαιο καλείτα...
Read More

μείωση μισθώματος λόγω κρίσης- ΜΠρΣύρου: Μείωση μισθώματος σε εμπορική μίσθωση λόγω απρόβλεπτων συνθηκών – 388 Αστικός Κώδικας

Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Μηνιαίο μίσθωμα 3.858,75 ευρώ. Οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Μείωση εμπορικής κίνησης. Έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες. 388 ΑΚ. Αίτημα μείω...
Read More

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

έξωση express-Η διαταγή πληρωμής και απόδοση μισθίου- Η έξωση express στη πράξη. Διαδικασία και Πρακτική εφαρμογή. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και το προβλήματά της. Το ζήτημα των εξόδων της διαδικασίας. Η εκχώρηση των μισθωμάτων στην εφορία και η αποβολή του ενοικιαστή από το μίσθιο.

έξωση express-Η διαταγή πληρωμής και απόδοση μισθίου 2015 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει ακόμη και μετά την εκπρό...
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

Η έξωση express στη πράξη. Διαδικασία και Πρακτική εφαρμογή. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και το προβλήματά της. Το ζήτημα των εξόδων της διαδικασίας. Η εκχώρηση των μισθωμάτων στην εφορία και η αποβολή του ενοικιαστή από το μίσθιο.

έξωση express στη πράξη . Διαδικασία και Πρακτική εφαρμογή. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και το προβλήματά της. Το ζήτημα των εξόδων της διαδικασίας. Η εκχώρηση των μι...
Read More

εμπορικές μισθώσεις: ΟΧΙ αναστολή εξώσεων Εμπορικών Μισθώσεων – Αλλά αναστολή πλειστηριασμών Α΄ κατοικίας μέχρι 31-12-2013

εμπορικές μισθώσεις 2015 -έξωση express ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει ακόμη και μετά την εκπρόθεσμη πληρωμή των οφει...
Read More

υποχρέωση καταβολής διατροφής: ΓνΕισΑΠ: Εισαγγελική παραγγελία για περιουσιακές πληροφορίες από ΔΟΥ κατά υπόχρεων διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής: Το άρθρο 51 παρ. 7α του νόμου 3842/2010 δίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης φορολογικών στοιχείων ακινήτων υποχρέων προς διατροφή, όταν υφίστα...
Read More

ΑΠ: αγωγή μείωσης μισθώματος – Εμπορική Μίσθωση – Συμφωνία αναπροσαρμογής προς τα πάνω του μισθώματος. Αγωγή για μείωση του αρχικού μισθώματος και μετά από αναπροσαρμογή μισθώματος κατά το άρθρο 288 ΑΚ με δικαστική απόφαση. Πως ρυθμίζεται αυτή η κατάσταση; – Αντίθετη μειοψηφία – παραπομπή στην ολομέλεια

αγωγή μείωσης μισθώματος: ΑΠ 2012: Εμπορική Μίσθωση - Συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος. Αγωγή για μείωση του αρχικού μισθώματος....
Read More