Πρoστατευμένο: υπόδειγμα συναινετικό διαζύγιο : Υπόδειγμα αίτησης συναινετικού διαζυγίου μετά το νόμο 4055/2012

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

υποχρέωση καταβολής διατροφής: ΓνΕισΑΠ: Εισαγγελική παραγγελία για περιουσιακές πληροφορίες από ΔΟΥ κατά υπόχρεων διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής: Το άρθρο 51 παρ. 7α του νόμου 3842/2010 δίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης φορολογικών στοιχείων ακινήτων υποχρέων προς διατροφή, όταν υφίστα...
Read More

διαζύγια express – με κοινή συμφωνία των συζύγων – από 2-4-2012

διαζύγια express Με την τελευταία τροποποίηση του ΑΚ 1441 (άρθρ. 3 Ν. 4055/2012) στα συναινετικά διαζύγια(διαζύγια express), επέρχονται αλλαγές στον τρόπο έκδοσης πλέον των συναιν...
Read More

συναινετικό διαζύγιο: N.4055/2012. Τι αλλάζει στο συναινετικό διαζύγιο – Τροποποίηση του άρθρου 1438 και 1441 ΑΚ – νόμος για τη δίκαιη δίκη

Συναινετικό διαζύγιο - Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης - Απεμπλοκή από την δικαστική διαδικασία...
Read More

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά: Το συναινετικό διαζύγιο – Όροι και Προϋποθέσεις – Πρακτική εφαρμογή

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά Τί είναι το συναινετικό διαζύγιο Είναι η κοινή βούληση των συζύγων για την λύση του γάμου τους χωρίς αντιδικία. Προϋποθέσεις γ...
Read More