Με συμψηφισμό στις τραπεζικές καταθέσεις θα σβήσουν τα κόκκινα δάνεια. Το κούρεμα των καταθέσεων με άλλη μορφή εφαρμόζεται και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα- Η νέα μορφή κουρέματος ονομάζεται συμψηφισμός στις τραπεζικές καταθέσεις! #daneia, # trapezes, # yperxreomena

Με συμψηφισμό στις τραπεζικές καταθέσεις θα σβήσουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Οι καταθέσεις θα μηδενιστούν και αυτό θα επιτευχθεί με αναγκαστικό συμψηφι...
Read More

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

Με απόφαση του ΓΓ εσόδων γίνεται γνωστό με παραδείγματα πως φορολογούνται οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ 741 επ....
Read More

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή – ΓνΕισΑΠ – χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 – όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011)

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και χρόνος υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.(21 παρ. 2 ν.2523/1997 - όπως αντικαταστάθηκε από τον 3943/2011): ΓνΕΙσΑΠ....
Read More

κώδικας φορολογίας εισοδήματος: Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Αντικατάστασή του από το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσ...
Read More

N.4055/2012. Εγγραφή και άρση προσημείωσης υποθήκης από τα ειρηνοδικεία

Εγγραφή και άρση της προσημείωσης από τα ειρηνοδικεία N.4055/2012 Η διαδικασία εγγραφής και άρσης της προσημείωσης υποθήκης ανατίθεται πλέον στα ειρηνοδικεία της χώρα...
Read More

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Εγγυήσεις 30 ΔΙΣ Ευρώ σε Τράπεζες

(ΦΕΚ Α 203 14.9.2011) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα 1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/ 6-5-2011 απόφασης του Υφυπου...
Read More

ΠΟΛ. 1027/9-2-2011: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες – όρια στις συναλλαγές με μετρητά.

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Όριο συναλλαγής. 1. Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται...
Read More

Αποζημίωση δανειολήπτη από την Τράπεζα και την Εισπρακτική εταιρία λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων – Απόφαση του Εφετείου Αθηνών

TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:.............. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις......... για να δικάσει την υπόθεση ...
Read More