Αποζημίωση λόγω Προσβολής προσωπικότητας

Προσβολής προσωπικότητας. Τι προβλέπει ο νόμος και πως μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση και άρση της προσβολής

8 ερωτήματα για την Αποζημίωση λόγω Προσβολής προσωπικότητας από αδικοπραξία και συκοφαντική δυσφήμιση. Τι προβλέπει ο νόμος και πως μπορείτε να διεκδικήσετε την ...
Read More
Αγωγή Αναγνώρισης Ακυρότητας Διαθήκης

10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Αγωγή Αναγνώρισης Ακυρότητας Ιδιόγραφης Διαθήκης.

Αγωγή Αναγνώρισης Ακυρότητας Διαθήκης (ιδιόγραφης) λόγω έλλειψης της γραφής ή της υπογραφής και της ταυτότητας του υπογράφοντος το κείμενο άρθρου 1721 ΑΚ. Αδυναμία π...
Read More
υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Υπολόγισε τη νόμιμη μοίρα ως κληρονόμος με 5 απλά βήματα

Υπολογισμός νόμιμης μοίρας αποκλειόμενου κληρονόμου Υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Από τις διατάξεις των άρθρων  1825,1827 και 1831 του ΑΚ προκύπτει, ότι προς υπολογισμό τ...
Read More
Κοινός λογαριασμός

Ποιος κληρονομεί τις καταθέσεις του θανόντος σε κοινό λογαριασμό και πως διεκδικεί ο μη συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού την χρηματική κατάθεση

Κοινός λογαριασμός και κληρονομικό δικαίωμα. Οι περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών και η διεκδίκηση του υπολοίπου των καταθέσεών τους από τους εμπλεκόμεν...
Read More
ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων. Με το Π.Δ. 19 (ΦΕΚ Α 33/17.3.2017) δημοσιεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχ...
Read More
εισπρακτική εταιρία

Εισπρακτική Εταιρία: Αποζημίωση για προσβλητικές πρακτικές Μον.Πρωτ.Αθηνών (κατ’έφεση)

Εισπρακτικές εταιρίες: Καταδίκη σε αποζημίωση εισπρακτικής εταιρίας για διαρκείς οχλήσεις προς τον οφειλέτη, προς τον οποίον απευθύνονταν με τρόπο πιεστικό, προσ...
Read More
Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικων Κόκκινων Οφειλών

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικων Κόκκινων Οφειλών Βασικές Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Ποιοι Αποκλείονται από τη...
Read More
λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας

Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας!

λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας! λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας. Ως γνωστόν έχει γίνει νόμ...
Read More
Νέα ψηφιακή πύλη Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση υπόθεσης για τα Ειρηνοδικεία και το πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών και Πειραιώς.

Νέα ψηφιακή πύλη Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης Απότην συγκεκριμένη εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία της υπόθεσης που εκδι...
Read More
αυτόνομη θέρμανση

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης – Αλήθειες και Ψέματα

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Οικοδομής – Αλήθειες και Ψέματα Η ψήφιση του νέου νόμου και το άρθρο 39 του 4447/2016. Αυτόνομη θέρμανση. Πα...
Read More