εισπρακτική εταιρία

Εισπρακτική Εταιρία: Αποζημίωση για προσβλητικές πρακτικές Μον.Πρωτ.Αθηνών (κατ’έφεση)

Εισπρακτικές εταιρίες: Καταδίκη σε αποζημίωση εισπρακτικής εταιρίας για διαρκείς οχλήσεις προς τον οφειλέτη, προς τον οποίον απευθύνονταν με τρόπο πιεστικό, προσ...
Read More
Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικων Κόκκινων Οφειλών

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικων Κόκκινων Οφειλών Βασικές Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Ποιοι Αποκλείονται από τη...
Read More
λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας

Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας!

λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας! λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας. Ως γνωστόν έχει γίνει νόμ...
Read More
αυτόνομη θέρμανση

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης – Αλήθειες και Ψέματα

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Οικοδομής – Αλήθειες και Ψέματα Η ψήφιση του νέου νόμου και το άρθρο 39 του 4447/2016. Αυτόνομη θέρμανση. Πα...
Read More
κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια

Πως θα λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων – Σχόλιο στο ειδησεογραφικό portal – Liberal.gr

Κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια - Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. ΠΟια η στάση του δημοσίου, τι ετοιμάζουν οι τράπεζες και πως θα λυθεί το πρόβλημα....
Read More
παραγραφή εκκρεμών ποινικών υποθέσεων

Αλλος ένας νόμος «Φιάσκο» για την παραγραφή εκκρεμών ποινικών υποθέσεων που τελέστηκαν μέχρι την 31-3-2016

Αλλος ένας νόμος "Φιάσκο" για την παραγραφή εκκρεμών ποινικών υποθέσεων που τελέστηκαν μέχρι την 31-3-2016...
Read More
Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

Πως μπορείς να προσβάλλεις δικαστικά το εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Βήμα Βήμα η διοικητική διαδικασία.

Πως μπορείς να προσβάλλεις δικαστικά το εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Βήμα Βήμα η διοικητική διαδικασία ...
Read More
άρθρο 99

Μέρος ΙΙ – άρθρο 99: Από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μέχρι και την επικύρωση της συμφωνίας

άρθρο 99: Από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μέχρι και την επικύρωση της συμφωνίας με τους πιστωτές. Όλα τα ενδιάμεσα στάδια και οι διαδικασίες για όλους τους εμπ...
Read More
Η διαδικασία του άρθρου 99

Μέρος Ι – άρθρο 99 : Επικύρωση Συμφωνίας εξυγίανσης και συνέπειες για τον οφειλέτη και τους πιστωτές.

Η διαδικασία του άρθρου 99 Η διαδικασία του άρθρου 99. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ΠτΚ (Ν 3588/2007), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν 4013/20...
Read More