ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων. Με το Π.Δ. 19 (ΦΕΚ Α 33/17.3.2017) δημοσιεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχ...
Read More