εισπρακτική εταιρία

Εισπρακτική Εταιρία: Αποζημίωση για προσβλητικές πρακτικές Μον.Πρωτ.Αθηνών (κατ’έφεση)

Εισπρακτικές εταιρίες: Καταδίκη σε αποζημίωση εισπρακτικής εταιρίας για διαρκείς οχλήσεις προς τον οφειλέτη, προς τον οποίον απευθύνονταν με τρόπο πιεστικό, προσ...
Read More