διεθνής σύμβαση cmr – Πολ.Πρωτ.Ξάνθης – Δημοσιευμένη στο περιορικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών της Νομικής Βιβλιοθήκης

διεθνής σύμβαση cmr - Πολ.Πρωτ.Ξάνθης - Δημοσιευμένη στο περιορικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών της Νομικής Βιβλιοθήκης. Πεδίο εφαρμογής. Ευθύνη μεταφορέα και ύψ...
Read More