μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο κατ΄εξακολούθηση: Αθώος λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης

μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ΄εξακολούθηση - Αθώος ο κατηγορούμενος λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης - Μον. Πλημμελειοδικείο Πειραιά 469/2013...
Read More

δικαστική απόφαση φπα: Αθώος ελλείψει δόλου για μη καταβολή ΦΠΑ

δικαστική απόφαση φπα: Αθώος ελλείψει δόλου για μη καταβολή ΦΠΑ από το Τριμ.Πλημμελειοδικείο Θεσνίκης - Ανείσπρακτα τιμολόγια μη επιστροφής από ιδιώτες...
Read More