αναβολή στην ποινική δίκη: 349 παρ. 8 K.Π.Δ. – ν. 4055/2012 – Αναβολή σε ποινικά δικαστήρια από το συμβούλιο 5 ημέρες πριν τη δικάσιμο – Προβλήματα στη πράξη.

αναβολή στην ποινική δίκη: 349 παρ. 8 K.Π.Δ. - ν. 4055/2012 - Αναβολή στην ποινική δίκη από το συμβούλιο 5 ημέρες πριν τη δικάσιμο - Προβλήματα στη πράξη....
Read More

Πρoστατευμένο: υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας: Καταστατικο και πράξη σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), όπως γίνονται αποδεκτά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση για τους ελάχιστους απαιτούμενους όρους.

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More