Πρoστατευμένο: Υπόδειγμα αίτησης στο ειρηνοδικείο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ν. 3869/2010

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Οι αλλαγές στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με το νέο νόμο 3904/2010 (4ο μέρος του σχετικού άρθρου) – Τι αλλάζει στις εφέσεις στα βουλεύματα για το κατηγορούμενο και Εισαγγελέα – αιτήσεις αναστολής – όρια ποινών που δικαιολογούν άσκηση ενδίκων μέσων – αναιρέσεις ποινικών αποφάσεων – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης – Κλητήριο Θέσπισμα και Ιδιάζουσα Δωσιδικία, Προσφυγή

Αν δεν χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει με αίτησή του στο δικαστήριο. Εάν προσφύγει και απορριφθεί η αίτησή ...
Read More