Προσφορά!
στην εξώδικο δήλωση έξωσης

Εξώδικη Δήλωση πριν την έξωση

184.50  166.05 

Σύμφωνα με το νόμο, 15 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, απαιτείται η αποστολή εξωδίκου προς τον ενοικιαστή (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ).

Στην εξώδικο δήλωση έξωσης αυτή περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη μισθωτική σχέση και έχουν ενσωματωθεί στο σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, τα οφειλόμενα μισθώματα, τυχόν οφειλές κοινοχρήστων, οφειλές λογαριασμών κοινής ωφέλειας εφόσον αυτές παρέμειναν στο όνομα του ιδιοκτήτη καθώς επίσης και τα έξοδα της παρούσας εξωδίκου. Τέλος, στην συγκεκριμένη εξώδικο συμπεριλαμβάνεται και ο λόγος της δυστροπίας του μισθωτή που αποτελεί τη βάση εκκίνησης της διαδικασίας έξωσης express.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η τιμή αφορά την αμοιβή του γραφείου για τη σύνταξη της εξωδίκου. Το κόστος της επίδοσης με δικαστικό επιμελητή αποτελεί αντικείμενο συνεννόησης με τον δικαστικό επιμελητή, τον οποίο αναλαμβάνεται την υποχρέωση να εξοφλήσετε απευθείας.

Ζητειστε πληροφοριεσ για την υπηρεσια

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Εξώδικη Δήλωση πριν την έξωση”

Your Rating