Διαταγή Απόδοσης μισθίου

Διαταγή Απόδοσης μισθίου

590.00 

Κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου (έξωση express) και διαταγή πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων(προαιρετικά) και λοιπών οφειλών (πλην φθορών) για μισθώματα έως 600 ευρώ.

Διαταγή Απόδοσης Μισθίου – Έξωση Express

Διαταγή Απόδοσης μισθίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου (έξωση express) καθώς και την ταυτόχρονη και στο ίδιο δικόγραφο της αίτησης σώρευση της διαταγής πληρωμής μισθωμάτων και λοιπών οφειλών. Δεν περιλαμβάνει την ενσωμάτωση φθορών στο μίσθιο, όπου εκεί ακολουθείται η διαδικασία της αγωγής απόδοσης με τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά αιτήσεις για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου για μισθώματα έως 600 ευρώ και δεν περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ούτε για τις επιδόσεις ούτε για την εκτέλεση καθώς και δικαστικό ένσημο 1,2% επί του οφειλόμενου ποσού και τέλος απογράφου 2% ή 3% επί των τόκων που προκύπτουν. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συγκεκριμένη αίτηση αποτελεί δικόγραφο κατά τους όρους του νόμου, συνεπώς δεν θα πρέπει να συντάσσεται από μη ειδικούς, διότι μπορεί να ακυρωθεί εύκολα μετά από άσκηση ανακοπής και σε περίπτωση που υπάρχουν νομικές πλημμέλειες κατά την σύνταξη της αίτησης και έκδοση της απόφασης. Βέβαια σε περίπτωση που δεν θέλετε να διεκδικήσετε μισθώματα απαλλάσσεστε από το επιπλέον ποσό των 1,2% για το δικαστικό ένσημο και πληρώνετε μόνο την διαταγή απόδοσης μισθίου.

Ζητειστε πληροφοριεσ για την υπηρεσια

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαταγή Απόδοσης μισθίου”

Your Rating

Ίσως σας αρέσουν επίσης…